Telepensjonisten om trygghet

Telepensjonisten nr. 1 for 2018 er snart på vei.

Det første nummeret av Telepensjonisten i 2018 gir en omfattende omtale av en satsing fra Telenor på velferdsteknologi. Konkret omtales en app som heter TRYGGI som prøves ut flere steder i landet.  TRYGGI gjør det mulig for pårørende å se at den digitale trygghetsalarmen hos en bruker er tilkoplet, samt at en pårørende får varsling når det går en alarm hjemme hos brukeren.

Vil du vite mer om TRYGGI, kan du se en video her. Du kan også gå inn på Telenors sider.

Ellers inneholder bladet mye stoff fra både inn- og utland.  Klikk her dersom du ønsker å lese bladet allerede nå.