SAN-Telepensjonistene i Sandefjord TPS er en lystig gjeng og vi har plass til flere. Kriterier for å bli med er at du er gammel nok :-)

SAN-Telepensjonistene i Sandefjord TPS er en lystig gjeng og vi har plass til flere. Kriterier for å bli med er at du er gammel nok :-)

Telepensjonistene i Sandefjord (TPS) har sine møter normalt annenhver tirsdag kl 1100 på Røde
Kors Huset øverst i Rådhusgt.

Vi har plass til flere medlemmer, og du er hjertlig velkommen 🙂

Ta kontakt med vår leder Yngve Stentun : mailadresse   syngv@online.no