Telepensjonistene til Gålå og Peer Gynt Spelet, utvidet påmelding.

Telepensjonistene til Gålå og Peer Gynt Spelet, utvidet påmelding.

Turen går fra 03. til 06. august 2019.

NB!!   Påmeldingsfrist innen 28. februar.

Oppdatering 12.03.2019:

Det kan fortsatt være mulig å melde seg på denne turen, da med forbehold om billetter til Peer Gynt Spelet.

Ta kontakt med medlemmer av reisekomiteen for avklaring.

__________________________________________

Vedlagt følger invitasjon til Telepensjonistenes tur til Gålå og Peer Gynt Spelet. Beklager den korte påmeldings fristen.
Dette skyldes at spelet er meget populært, det er allerede knapphet på billetter til enkelte forestillinger.
Dermed får ikke vi beholde våre reserverte billetter lengre enn til 1. mars.

Med vennlig hilsen
Telepensjonistene Bergen og Hordaland
Turgruppen

Her finner du reisebeskrivelsen:    Gålå og Peer Gynt spelet

 

Kontaktpersoner:

Per Mjelde  pemj@online.no   915 87 486

Hans Fredrik Lien hf-l@online.no  951 84 009

Kari Strand Ivarsflaten ka-stran@online.no  977 40 562

Jan H Arneberg Jenssen audogjan2012@gmail.com  909 21 867