Turkomiteen 2016-2017

Turkomiteen arrangerer turer til utlandet og dagsturer innenlands i samarbeid med profesjonelle reisearrangører.

FOR-turkom kar

Deltakerne på turene har gitt gode tilbakemeldinger på valg av reisemål og operatørenes gjennomføring

Leder Bjørn Harry Hansen b-harryh@online.no   mob:  906 77 320

Medlem Torlaug Olsen torlaug@yahoo.no   mob:  952 04 088

Medlem Eivind Hermansen eivind.hermansen@online.no   mob:  900 97 625