Turkomiteen 2018/2019

Turkomiteen arrangerer turer til utlandet og dagsturer innenlands i samarbeid med profesjonelle reisearrangører.

FOR-turkom kar

Deltakerne på turene har gitt gode tilbakemeldinger på valg av reisemål og operatørenes gjennomføring

Leder Anstein Furu: anjoh-fu@online.no, telefon: 917 95 954

Medlem Aud Helene Madsen:aud.helene.madsen@gmail.com , telefon: 959 20 784

Medlem Mette Hummelvoll: m-joh-hu@online.no, telefon 905 14 798