Arrangementskomiteen 2017-2018

Arrangementskomiteen sørger for tilrettelegging av medlemsmøtene i M10. De ordner bl.a med oppsetting av bord, dekker på og bestiller mat.

for-arrang-kom-kar-besk-2Leder Sigrid Talleraas sigrid.talleraas@hotmail.com          900 19970
Medlem Rigmor Hovde   rigm-ho@online.no                          916 10 626
Medlem Bjørg Aspmo     bjorgas2013@gmail.com                 482 15 740
Medlem Terje Irgens Karlsen irkarlse@online.no                918 32743
Medlem Greta Leinann Johansen greta.leinann.johansen@vikenfiber.no                                                                                                                                                      951 78913
Medlem Kjellaug L. Naverud  kje-navr@online.no               916 07339