Vedtekter for Lillehammer Telepensjonistforening.

Vedtatt av årsmøtet 11.02.2010, endret på årsmøtet 23.2.2012 og 21.02.2013 og 29.01.2015.

Oppdaterte vedtekter finner du HER.