Vedtekter

TPL-clipart-møteklubbeLandsmøtet i 2015 vedtok vedtektene som skal gjelde for Telepensjonistens Landsforbund.

Vedtektene er lagret på pdf format og kan lastes opp ved å klikke på lenken nedenfor:

Landsforbundets vedtekter 2017-2019