Tore Kvam orienterte om tur til Sør-England

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE (etter årsmøtet) 27.01.2016.

 Tilstede fra styret: Marie, Jan, Kari, Gerd, Ingrid, Fridtjof
Tilstede 49 betalende medlemmer.

Marie åpnet medlemsmøte med å ønske velkommen. Hun ga først ordet til Tore Kvam fra Orklareiser som var invitert for å orientere om vår planlagte sommertur til London og Sør-England.

Tur til Sør-England juni 2016.
Tore Kvam takket for invitasjonen og for samarbeid igjennom flere år.
Orklareiser er et reisebyrå som har bestått i 10 år og de har som mål å tilpasse sine turer til kundenes ønsker og behov.

Styret har sendt ut invitasjon til turen på forhånd, så Tore orienterte med utgangspunkt i programmet som er sendt ut.

Han opplyste at vi får med skandinavisktalende guide. Det er fine turbusser i England og temperaturen ligger på ca. 25 grader den tiden vi skal være der. I London besøker vi de mest kjente steder/bygninger og skal i tillegg på båttur på Themsen. Det vil også bli tid til shopping, noe som også hører med til et Londonopphold. Byen Torquay, hvor vi skal bo i Sør-England, er en flott by med ca. 30 000 innbyggere, mye historie, sandstrand og palmer og gir et preg av syden. Fra denne byen skal vi ha mange interessante utflukter, men også tid til avslapping og bading.

Gjennom informasjonen fikk vi et mer fyldig inntrykk av programmet og dette blir nok en fin tur.

Påmelding til turen til Orklareiser med frist 1. april 2016.

Nytt fra landsstyret.
Leder for landsstyret, som også er medlem i Trondheim, Arne Jenssen, takket for invitasjon og sa han ønsket å orientere om noe av det som foregår sentralt i foreningen.

Det nye landsstyret tok over 18. juni 2015. De har hatt 5 møter i landsstyret og 6 møter i arbeidsutvalget. De har jobbet en del med arbeidsformen i styret og hvordan de best mulig skal utnytte ressursene, både sentralt og lokalt. De legger opp til å ha mange av møtene som nettmøter/telefonmøter og vil utnytte teknologien mest mulig.

Det viktigste områdene de har jobbet med er Økonomi, Verving og etablering av ny nettside. De har også grepet fatt i flere av forslagene fra organisasjonsutvalget og vil jobbe med disse i tiden framover.

Han jobber for tiden med årsrapporten for 2015. Denne vil omhandle det meste av det som har skjedd i 2015, både første og andre halvår. Årsrapporten vil bli sendt til alle lokalforeningene.

Marie takket for informasjonen og overrakte blomster.

Vår nye nettside.
Jan viste vår nye nettside og hadde en gjennomgang på hvordan gå inn og hvordan benytte den som informasjonskilde. Han oppfordret alle til å bruke nettsiden.

Bevertning og loddsalg Avslutning.
Etter årsmøtet og før medlemsmøtet serverte arrangementskomiteen kaffe, snitter og kaker og solgte lodder.

Avslutningsvis ble det foretatt loddtrekking. Det var mange fine gevinster og mange glade vinnere.

Loddsalget innbragte kr 4490,-.Styret takker alle som kjøpte lodder.

Marie takket for oppmøte og ønsket alle velkommen til neste medlemsmøte og vel hjem.

Møte hevet kl 1520

Trondheim 30. januar 2015

Kari Bugten