Nytt fra styret

Årsrapport

Rapport fra årsmøtet i Namsos 10.02.16

Det var 19 personer tilstede på årsmøtet.

Leder Wenche Fahsing ønsket alle hjertelig velkommen før møtet begynte.

Årsberetningen ble lest opp og godtatt.

Kasserer Mari-Ann Furre gjennomgikk det reviderte regnskapet for 2015. Hun ba om merknader til årsregnskapet , det kom ingen merknader og regnskapet ble godkjent.

Kasserer la også fram budsjettforslaget for 2016 og gikk igjennom postene for inntekt og utgifter. Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Styret vedtok en godtgjøring på 300 kr pr. år til leder, kasserer, turkomite og sekretær pr. person. Det kom ingen merknader på forslaget.

Vedtekter med anmerkninger ble vedtatt som framlagt.

Valgkomiteen la fram sitt forslag til nytt styre og forslaget ble godtatt:

Leder     : Wenche Fahsing,     2 nye år, gjenvalg

Sekretær: Aslaug Åvitsland,   2 nye år, gjenvalg

Styremedlem:Ingunn Knutstad, 2 nye år, gjenvalg

Varamedlem: Iris Holm,           1 nytt år, gjenvalg

Revisorer: Synnøve Hovd og Aslaug Åvitsland, 1 nytt år, gjenvalg

Valgkomite: Lillian Bergum og Ingunn Knutstad, 1 nytt år, gjenvalg