Tid for å betale kontingent

Hei alle dere

Nå er tiden kommet for å kreve inn årets kontingent.

Kontingenten er kr. 250,- pr. medlem pr.år. (for ektefeller/samboere der begge er medlemmer blir det kr.500,-)

Vi ber om at beløpet innbetales til kontonr. 0521 85 74434  snarest og senest 20 mars.

Husk å skrive navn når dere betaler inn. Det vil lette arbeidet for kasserer.

De som ikke har mail vil få tilsendt giroblankett.