Styremøte 20 april

Referat

Tid: 20. april 2016 kl. 1115 (før medlemsmøte)

Sted: Sommerveita 4-6, 4. etg.

Tilstede: Marie, Jan, Kari, Brit, Leif Roger, Harald, Else

Dette styremøte ble holdt for å diskutere og fatte vedtak om en del aktiviteter som skal gjennomføres i løpet av våren/ høsten 2016.

Marie ledet møtet.

Sak 1. Høstturen 2016.

Styret er i gang med å planlegge høstens 3-dagerstur.

Brit har innhentet tilbud fra Peer Gynt Tours/Høvringen og fra Savalen om et opphold 12. – 14. september 2016.

Styret gjennomgikk tilbudene og ble enige om å velge Savalen som tursted denne høsten.

Brit kontakter Savalen og ber om bekreftelse og program for turen og videresender dette til Marie for godkjenning.

Marie oversender til Kari som kopierer og sender invitasjon til alle medlemmene (mail/post).

Sak 2. Høstens program 2016.

Program for høstens medlemsmøter er klart.

Marie har avtalt underholdning med aktuelle aktører og utarbeidet forslag til informasjonsplakat som er klar for utsending. Styret sluttet seg til forslaget.

Kari kopierer og sender ut til alle medlemmene.

Sak 3. Aktivitetsdagen 10. mai..

Program for aktivitetsdagen er klart. Marie har utarbeidet plakat som styret sluttet seg til.

Kari kopierer og sender ut til alle medlemmene.

Sak 4. Fotballkamp 28. august 2016.

Marie har vært i kontakt med Dag Kløvjan og styre får tildelt 16 billetter til kampen mellom Rosenborg og Tromsø på Lerkendal 28. august. Marie kontakter Elin-Anne angående henting av billettene.

Styret ble enige om følgende fordeling av billettene:

Informasjonsskriv med oppfordring om å melde seg på og med frist for påmelding sendes alle medlemmene.

Styret foretar trekning blant de påmeldte på styremøtet i juni.

Heldige vinnere blir deretter kontaktet.

Kari kopierer og sender ut til medlemmene og tar i mot påmelding.

Sak 5. Innbetaling av kontingent for 2016.

Det er flere som ikke har betalt årets kontingent.

Marie sender ut purring.

Møte hevet kl 1150

Trondheim 21.april 2016

Kari