Informasjon mottatt fra Telepensjonistenes Landsforbund

Informasjon mottatt fra Telepensjonistenes Landsforbund

Til alle lokalforeningene. Trygdeoppgjøret er i havn.

Fra: Telepensjonistenes Landsforbund
Dato: 17. juni 2021 kl. 19:12:57
Til: Molde Telepensjonistforening
Emne: Trygdeoppgjøret er i havn

Jeg håper dere endelig er i ferd med å komme ut av «koronadvalen» og at aktiviteten tar seg opp hos dere!

Som dere sikkert har sett, er trygdeoppgjøret som bl.a. bestemmer utviklingen i de offentlige pensjonene, nå i mål gjennom stortingsbehandling i dag. Det er gledelig at det forliket som ble inngått mellom AP, SV, SP og FrP etter at Pensjonistforbundet/SAKO nektet å godta resultatet av forhandlingene tidligere i vår, ble godtatt av stortingsflertallet.

Det ligger mer informasjon om dette ute på nettsidene (telepensjonistene.no).  Jeg ber dere spre budskapet til alle medlemmene.

Jeg ønske dere alle en god sommer!

Med hilsen

Tore Haugland

Forbundsleder