1994 årgangen av Sydvesten

John Abrahamsen har tatt vare på informasjonsbladet Sydvesten for Region Stavanger og Egil Reimers har scannet dem. Interessant lesning om den største organisasjonsendringen i Norges teletjenester.

Sydvesten nr 1 1994 – Informasjonsblad for Region Stavanger

Sydvesten nr 2 1994 – Informasjonsblad for Region Stavanger

Sydvesten nr 3 1994 – Informasjonsblad for Region Stavanger

Sydvesten nr 4 1994 – Informasjonsblad for Region Stavanger