Årsmøtereferat 2018

Referat fra Årmøte i Telepensjonistenes forening Hamar 7. februar 2019 kl. 18.00.
Møtested : Kantina Telenor, Sælidvegen 40, Ridabu.

Møtet ble innledet med 1 minutt stillhet for det som var gått bort i året som var.

 

 1. Åpning og godkjenning av møteinnkalling.

 

Åpningen ble foretatt av leder Eivind Edvardsen som ønsket  27 frammøtte medlemmer velkommen. Innkallingen ble enstemmig godkjent.

 

 1. Valg av møteleder, sekretær og 2 personer til å underskrive

 

Eivind Edvardsen ble valgt til møteleder og Magnhild Kalset til sekretær. Kirsti Solbakken og Henry Nordi til å underskrive protokollen.

 

 1. Årsberetning.

 

Magnhild Kalset leste årsberetningen. Denne var sendt ut på forhånd til alle medlemmer.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent.
På spørsmål orienterte Eivind om samarbeidsmøte som styret hadde med Lillehammer i januar.

 

 

Til de som ikke hadde fått regnskapet utsendt på forhånd, ble dette delt ut på årsmøtet. Kasserer Dagrun N. Jørdre redegjorde for inntekter og utgifter i regnskapet.  Regnskapet er revidert og funnet i orden og ble enstemmig godkjent på årsmøte. Foreningen har en god økonomi.

 

 

Vedtektene for Telepensjonistenes forening Hamar var sendt ut på forhånd.

Det var ikke kommet inn noen endringsforslag til gjeldende vedtekter.

 1. Innkomne forslag.

  Styrehonorar for 2018:
  Leder for valgkomiteen leste opp valgkomiteens forsalg til styrehonorar for 2018.
  Forslag om ingen endringer.
  Det kom forslag fra årsmøtet om at honorar for kasserer økes til kr. 2500. Enstemmig vedtatt.

  Vedtatt styrehonorar for 2018:
  Leder :        kr. 3.000,-
  Nestleder :  kr. 1.500,-
  Sekretær :    kr. 2 500,-
  Kasserer :    kr. 2 500,-
  IT-kontakt/hjemmeside :  kr. 1.500,-

 

 

Budsjettet for 2018 ble gjennomgått av Dagrun N Jørdre og ble enstemmig godkjent. Som følge av vedtak på årsmøtet ble utgiftskost økt med kr. 1000,-.

 

 

Leder av valgkomiteen Ruth Kvarstad leste valgkomiteens forslag av tillitsvalgte.
Se vedlegg.

Leder takket valgkomiteen for godt utført arbeide.

 

 

Det ble så gitt oppmerksomhet til Vera Westli Furulund for å ha vervet flest medlemmer.

Aud Bekkevold gikk ut av arrangementskomiteen etter «lang og tro tjeneste» og fikk overrekt en nydelig blosterbukett.

 

Tilslutt fikk vi servert varme karbonadesmørbrød, marsipankake og kaffe/mineralvann.  Så var det tid for utlodning, noe som ga en pen gevinst i kassa.
Vi avsluttet som vanlig med pensjonissangen vår: Litt Gammel.  Det ble en riktig så trivelig kveld for de 27 fremmøtte medlemmene.

 

 

Magnhild Kalset

Referent

Kirsti Solbakken                                                    Henry Nordvi

 

TELEPENSJONISTENE HAMAR

 

Til årsmøte i Telepensjonistenes forening Hamar 07.02.2018

Valgkomiteens forslag til tillitsvalgte for styre og komiteer i perioden 2018-2019:

 

Leder:                                 Eivind Stensrud Edvardsen                 (Gjenvalg 1 år)
Nestleder:                           Arnfinn Hongseth                                (Ny – 2 år)
Sekretær:                            Magnhild Kalseth                                (Gjenvalg)
Kasserer:                            Dagrun Nordbø Jørdre                         (Ikke på valg)
Styremedlem:                    Vera Westlie Furulund                         (Gjenvalg)
Varamedlem :                    Elinor Engebakken                               (Ny – 1 år)

IT-kontakt/hjemmeside :    Lisa Rustadbakken                              (Gjenvalg)

Klubbleder Tynset:             Grete Seim                                           (Gjenvalg)

Arrangementskomite:         Anne M. Brattrud Andersen                (Gjenvalg)
Anne Lise Sæther                                (Gjenvalg)
Marit Kristiansen                                 (Ny)
Varamedlem:                       Ingrid Karila                                       (Gjenvalg)

Revisorer:                           Astrid Helgemo                                    (Ny – 1 år)
Anne M. Brattrud Andersen                (Gjenvalg)
Varamedlem:                       Egil Jordhøy                                        (Gjenvalg)

Kontakt for Telemuseet:     Kåre Garmager                                     (Gjenvalg)
Varamedlem:                      Arild Gundersen                                    (Gjenvalg)

Valgkomite:                         Anne Lise Sæther                                (Gjenvalg)
Olav Nilsen                                          (Gjenvalg)
Anne Buchholdt                                   ( Ny)
Varamedlem:                       Per Krokan                                           (Gjenvalg)

Valgkomiteen til årsmøte  har bestått  av :

Ruth Brimi Kvarstad (leder)                 Anne Lise Sæther                 Olav Nilsen