25 års jubileum

Telenorpensjonistene i Telemark fyller 25 år i 2016.

Det jobbes med et arrangement i forbindelse med foreningens 25 års jubileumet.