30-års jubileumsberetning.

30-års jubileumsberetning.

Sekretær Torleif Torp har skrevet foreningens beretning til 30-års jubileet.

Hamar telepensjonistforening 30 år.

Foreningen så dagens lys 24. februar 1978 etter at saken var forberedt over noen tid. Ildsjelene bak var Arne Steihaug, Martin Granli, Frida Ødegård, Jenny Stensbak og Sigurd Harby. Terje Opsann i Telepensjonistenes Landsforbund var pådriver. Styret ble valgt med Arne Steihaug som første formann og mellom 20 og 30 medlemmer. Etter en noe famlende start tok opplegget etter hvert form.

Det sosiale samværet ved at gamle arbeidskolleger treffes over en kaffekopp er vel den største og viktigste posten i alle møteprogram, men vi har også invitert kosører til å foredra om intressante emner. I 1989 ble det tatt initiativ til pensjonisttreff for telepensjonistene i Gjøvik, Kongsvinger, Lillehammer og Hamar. Den første samlingen var på Honne på Biri i 1989 og har siden vekslet mellom foreningene. Lillestrøm og Østfold-byene har også vært med. Siste samlingen var på Skobruksmuseet i Elverum i 1997 der ca. 150 persjonister møtte. Der er også forsøkt å få til felles turer, med vekslende hell. Ellers har vi på Hamar hatt en del vellykte turer bl.a. til Fornebu i forbindelse med 150-års jubileet. I 2007 var vi i Oslo og besøkte Stortinget. Etterpå var vi på Norsk Folkemuseeum og avsluttet med middag på Ekebergrestauranten. Ca. 30 pernsjonister var med på hver av disse turene. I år har vi vært på en 2 dagers tur til Røros og sett forestillingen «Elden» i friluft.

På årsmøtet i Nors-Østerdal telepensjonistforening 2. mars 2005 ble det besluttet at foreningen skulle legges ned og medlemmene overføres til Hamar. Dette ble senere godkjent av Telepensjonistforbundet. Medlemstallet steg pr. 31.12.05 til 116 pensjonister, som er det meste vi har vært. Dette har senere sunket til 90, og skyldes stort sett frafall fra Nord-Østerdal. Detter var vel også ventet.

Vi prøver å holde medlemsmøte en gang pr. måned unntatt i sommermånedene. Det har vært diskutert å møtes skjeldnere p.g.a. lavt fremmøte (ca. 20), men så lenge møtestedet er så sentralt som Fredvang fortsetter vi som før.

Nåværemde leder er Bjørn Pettersen og han har vært det siden 2004. De som har stått for styre og stell av forreningen i 30 år er mange, men nevner Roald Bakken, Aslaug Fjell, Erling Skjæret, Arne Trønnes og Jon Kroken.

De to siste årene har vi arrangert julemøte med julebord på Hamarstua Spiseri. Dette har vært så vellykket at vi prøver å fortsette med det, da det er vanskelig å få til noe som fenger. Skyldes kanskje at tilbudene til oss pensjonister er så mange i dag. Vi vil prøve å markere 30-års jubileet på julemøtet 8 . desember, og frem til da ha en fin høst.

Torleif Torp, sekretær.