40 års jubileum

40 års jubileum

Telepensjonistene Bodø/Salen feiret sitt 40 års jubileum på Nordland Kultursenter 27. april 2023.

På grunn av coronaen ble jubileumsmøtet utatt i to år. Foreningen ble dannet i 1981. Det var møtt opp 64 forventningsfulle medlemmer i festsalen på «Borgen».

Lederen Thomas ønsket gjestene velkommen og kom med noen praktiske opplysninger om møtet.

Det er 40(43) år siden Håkon Utheim tok initiativ til å starte en pensjonistforening. I dette arbeidet var Lilly, Laila og Gerd viktige samarbeidpartnere.

Foreningen har i disse årene vært aktiv både med medlemsmøter og mange reiser.

Med Thomas som forsanger ble refrenget til «Hver gang vi møtes» sunget.

Foreningens historie.

Gerd som har 20 år bak seg som leder fortalte om foreningens start og liv opp gjennom åren. Hvem som har vært ledere, om gode foredragsholder og mye sang med eget orkester (Nita, Thomas og Sture).

Hun fortalte om reisene til Gardasjøen, Glomfjord, Albania og Lofoten/Henningsvær og det ble vist bildesekvenser fra reise som Yngve hadde laget.

Underholdning.

Lars Knutsen fra asylrevyen underholdt med gode sketsjer og viser.

Han avsluttet med «Rønvikgutt» til stor applaus.

Det som kanskje huskes best er avslutningen av den ene sketsjen:

Kona var i glasshuset og traff en gammel kjenning som skrøt av hvor godt hun holdt seg. Da hun kom hjem fortalte hun det til mannen. Han sa: «Han nevnte ikke den feite ræva du drar på.» Hun replisert: «Nei han nevnte ikke deg.»

Bespisning.

En god fiske suppe med mye godt innholds samt focasjabrød ble servert. Etterpå ble det servert kaffe og kake. Selv om det var trang om plassen gjorde servitørene en god jobb.

Den hedres skal.

Styret ønsket å gi oppmerksomhet til noen i foreningen som har utmerket seg med godt frivillig arbeid,

Den ene var Yngve Lothe som Web og IT-ansvarlig som har gjort en fantastisk jobb i mange år. Han vil få overrakt blomster seneret på et medlemsmøte siden han nå var i Bergen.

Den andre var Odd Stemland som gjennom mange år har bidratt med «Odds hjørne på våre medlemsmøter og hans videoer fra foreningens reiser.

Han kvitterte med å fortelle en god historie.

Mai overleverte gavekort til jubilanten Ildrid Torvik som hadde hatt stordag.

Avsluting.

Nils Bøe tok ordet og takket for den gode tiden han hadde hatt i foreningen før han flyttet til Hallingdal. Han ville også reklamere for Island turen i sin nye pensjonistforening.

Thomas takket de frammøtte for møtet som ble avsluttet 15.50

​(Klikk for større bilder)

27.04.2023/HåRi