40 års jubileum

40 års jubileum Telepensjonistene Tønsberg Karlsvika gård 30.5.2017

Referat fra Jubileumsmøte for Telepensjonistene Tønsberg 30. mai 2017

Leder i Telepensjonistene Tønsberg, Inger Heldal Anderson ønsket 46 medlemmer hjertelig velkommen til feiringen av vårt 40 års jubileum på Karlsvika. Spesielt velkommen til nytt medlem fra Horten.

Det er i år 2017, 40 år siden Telepensjonistene Tønsberg ble stiftet.

Vi hadde håpet på litt bedre sommervær slik at aperitiffen kunne nytes ute på dette fantastiske stedet, men været kan ingen gjøre noe med, så vi nøt aperitiffen inne i en nydelig pyntet stue.

Under middagen fortalte leder Inger Heldal Anderson litt av historien til stiftelsen av Telepensjonistene Tønsberg.

I 1977 tok daværende telegrafbestyrer E. A. Paulsberg initiativet til å starte en pensjonistforening i Tønsberg Teleområde på bakgrunn av oppfordring fra Landsforbundet som var stiftet samme år. Første møtet var i messa på Kjelle, og lokale organisasjoner var invitert i tillegg til telesjef Carl Våland. Foreslåtte lover var sendt ut på forhånd, og disse ble banket glatt igjennom. De første oppgavene var å skaffe til veie startkapital, og man søkte om bidrag fra organisasjonene, bankene o.fl. Medlemskontingenten var kr 20.- pr år. Det første året var medlemsantallet 40. Det var stor aktivitet i virksomheten, med dans på møtene, dagsturer til bl.a. Fredrikstad, Selma Lagerløws Mårbacka, og mye mer. Sandefjord og Larvik startet egne foreninger i 1996. Pr d.d. er vi 120 medlemmer i Telepensjonistene Tønsberg.

Astrid Fagernes, som var leder i Telepensjonistene Tønsberg i 5 perioder, dvs 10 år, er nå 93 år og selvfølgelig æresmedlem. Inger takket Astrid for tiden hun har bidratt, og fortsatt trofast møter opp, med å overrekke en blomsterbukett.

Som vanlig var maten usøkt velsmakende, noe Willy Eide presiserte i sin «takke for maten»-tale.  Geir Karlsvik med sine utmerkede medarbeidere ble behørig takket, og Willy presiserte at selv de mest prominente gjestene ville bli begeistret her.

Praten gikk lystig rundt bordet og historier ble delt. Telesangen ble selvfølgelig sunget i tillegg til en sang som tidligere vaktsjef på Rikstelefonen i Tønsberg hadde skrevet til en fest i 1957, altså nok et jubile – 60 år. Her var mange kjente og kjære nevnt med signatur. Da vår utmerkede pianist ikke var tilstede, ble sangen akkompagnert at 4 telepensjonister fra Ukulelegruppa, Ukultele.

Etter middag, ble vi underholdt av Bjørn Bergene fra Kvelde, med lokal historie bl.a. fra telefonsentralen på Kvelde. Her var det mange som kjente seg igjen, og latteren satt løst.

Aften i hyggelig lag går så alt for fort, og kaffe og kaker kom kanskje litt sent for enkelte som måtte på toget med tilhørende transport. Det må vi ta sikte for en annen gang.

Leder Inger Heldal Anderson takket for fremmøte og ønsket alle god sommer!

 

For styret i Telepensjonistene Tønsberg, 2. juni 2017

———————————————-
Wenche Aanestad (referent)

DSC01527 DSC01525 DSC01522 DSC01519 DSC01515 DSC01511 DSC01510 DSC01509 DSC01508 DSC01507 DSC01505 DSC01503 DSC01502 DSC01501 DSC01500 DSC01498 DSC01497 DSC01496 DSC01495 DSC01493 DSC01492 DSC01491 DSC01490 DSC01487 DSC01481