Følg oss på Facebook
Klikk her for å gå til vår facebookgruppe.
Facebookgruppen er primært rettet mot medlemmene av Telepensjonistenes Landsforbund, men vi  ønsker også kontakt med andre tidligere og nåværende ansatte og andre med tilknytning til Televerket/Telenorsystemet.
Postadresse:
Telepensjonistenes Landsforbund
Postboks 800, 1331 Fornebu
Besøksadresse:
Snarøyveien 30, Sone D2b, Fornebu
E-post:
landsstyret@telepensjonistene.no
Organisasjonsnummer: 977 504 627