Aktiviteter 2021

Aktiviteter 2021

28. januar 2021: Årsmøte

25. mars 2021: Medlemsmøte

Mai – Juni 2021: Dagstur (hvis mulig p.g.a. coronasituasjonen)