Aktiviteter høst 2018

HØST-TREFF 15. oktober og JULEBORD 29. november

HØST-TREFF :
Scandic hotell mandag 15. oktober kl. 1200
Foredrag v/Bjarne Markussen : «Visens vei fra Bellman til Bremnes»
Enkel servering.
Påmeldingsfrist: Tirsdag  9. oktober

JULEBORD :
Sama Aktivitetssenter torsdag 29. november kl. 1800
Tradisjonell julemat
Påmeldingsfrist: Fredag 23. november

Påmelding til:
Hanna:       97100608/77061435
Gerd:          91140336
Elisabeth:  95770128

Info er også sendt alle medlemmer pr. post.