Aktiviteter høst 2021

Høst-treff 6.oktober og Julebord 30.november 2021

HØST-TREFF :
Scandic hotell onsdag 6.oktober kl. 1200
Møte med lyriker’n og tidligere Telenorkollega
Enkel servering.
Påmeldingsfrist: Fredag 30.september

JULEBORD :
Sama Aktivitetssenter tirsdag 30. november kl. 1800
Tradisjonell julemat
Påmeldingsfrist: Fredag 26. november

Påmelding til:
Hanna:       97100608
Gerd:          91140336

Info er også sendt alle medlemmer pr. epost/post.