Aktivitetsgrupper

Følgende grupper eksisterer.:

Lunsjakademi I :                Terje Irgens Karlsen                                    918 32 743    irkarlse@online.no
Lunsjakademi II:                Kontaktperson Solveig Beisland              481 31 905     solveig.beisland@getmail.no
Vingruppe I:                        Kontaktperson Bjørn Lie                           918 88 229     bgunnlie@online.no
Vingruppe II:                      Kontaktperson Hildur Torgersen              22 19 15 09    hildtorg@gmail.com

Dett er grupper med etablerte deltakere hvor en må ta kontakt med kontaktpersonen i gruppa dersom en ønsker å bli medlem.

Slektsgruppa;                    Kontaktperson     Einar Nymoen                 916 17 467             nymeinar@gmail.comson
Datagruppa:                      Kontaktperson Einar Heggelund                 951 43 372             eihegge@online.no
Lirekassa:                          Kontaktperson Dag Føllesdal                        913 27 521             df@telesupply.no
Matte/natur:                     Kontaktperson Rolf Nilsen                            900 38 439           roln4@online.no

Disse gruppene er åpne for nye medlemmer.

Rolf Nilsen fortsetter sitt tilbud om personlig assistanse i bruk av PC for bl.a. betaling i Nettbank og annen praktisk bruk av PC.
Dette foregår på kontoret i M10, hver mandag etter avtale med Rolf.
De som er interessert i dette tilbudet kan kontakte Rolf på telefon: 900 38439