Aktivitetsplan 2018

Aktivitetsplan 2018

AKTIVITETSLISTE FOR FOR TELEPENSJONISTENE TØNSBERG 2018

ÅRSMØTE: 6. FEBRUAR 2018

Sted: Midtløkken, Tønsberg kl 17:30

 Påmelding innen: 1. februar 2018 til Else Kristiansen, telefon 480 53875

 

VÅRMØTE: 3. APRIL 2018 kl 17:30

Sted: Midtløkken, Tønsberg

 Påmelding innen: 28. mars 2018 til Anny Dahlen, telefon 920 54710

 

TUR TIL NAMLØS GÅRD 29. MAI 2018 – SE EGEN INVITASJON

SOMMERMØTE: 5.juni 2018 kl 17:30
Sted: Karlsvik Gård

 Påmelding innen 1. juni 2018 til Anny Dahlen, telefon 920 54710

 

VI PLANLEGGER HØSTTUR TIL PELLESTOVA I SEPTEMBER –

Kommer tilbake med nærmere informasjon og påmelding

 

HØSTMØTE: 9. oktober 2018 kl 17:30

Sted: Midtløkken, Tønsberg

 Påmelding innen: 5. oktober 2018 til Anny Dahlen, telefon 920 54710

 

JULEMØTE: 11. DESEMBER 2018 KL 17:30

Sted: Karsvik Gård

 Påmelding innen: 7. desember 2018 til Anny Dahlen, telefon 920 54710

TON-Aktivitetsplan 2018
Revidert 15. januar 2018
Wenche Aannestad