Aktivitetsprogrammet for 2. halvår 2023

Aktivitetsprogrammer er nå kart, se programmet her.

Vi har valgt å fordele aktivitetene mellom Linken og lokaler i sentrum.

Onsdag 13. september kl. 11.30 Skarven kulinariske Teater «Eldrerådets oppgaver og funksjoner. Hva betyr det for oss?»

Servering. Egenandel kr. 250,- Ikke medlemmer kr 500,- Bindende påmelding innen 8. september til erikghh@online.no  telefon 911 56 771. Betaling til konto 8245 04 27280

 

Onsdag 11. oktober kl. 11.30 Skarven kulinariske Teater. «Tjeneste i Kystartilleriet under den kalde krigen»

Jarle Aas, Batterisjef på Skårliodden fort forteller om de hemmelige tjenester som bare noen få høyere offiserer i Norge og NATO kjente til.

Servering. Egenandel kr. 250,- Ikke medlemmer kr 500,-Bindende påmelding innen 6. oktober til erikghh@online.no telefon 911 56 771. Betaling til konto 8245 04 27280.

 

Onsdag 15. november kl. 11.30 Skarven kulinariske Teater. Underholdning.

Servering av lutefisk. De som ikke ønsker lutefisk kan få grillet tørrfisk, oppgis ved påmelding. Egenandel kr. 300,- Ikke medlemmer kr 600,-Bindende påmelding innen 10. november til erikghh@online.no  telefon 911 56 771. Betaling til konto 8245 04 27280.

 

Onsdag 6. desember kl. 18.00 Mersmak (Linken). Julemiddag.

Egenandel: kr. 300,- Ikke medlemmer kr 600,-. Bindende påmelding innen 1. desember til erikghh@online.no  telefon 911 56 771. Betaling til konto 8245 04 27280