Aktivitetsprogrammet høsten 2020

Høstens aktiviteter ble sendt ut til medlemmene 17. august. Før utsendingen var styret i TPT i kontakt med samtlige arrangementsstedene som opplyser at de følger retningslinjene fra FHI angående korona. De har utarbeidet smittevernstiltak i henhold til smittevernveileder for svømmeanlegg og serveringssteder samt bransjeveileder for kaffe/ restaurant (servering). Kom frisk – hold minst 1 meters avstand. Vask eller desinfiser hendene ofte og grundig. God hygiene. Det er opp til hver enkelt å vurdere om det er risikofritt til å gå på møtene.