Åpning av nytt Telemuseum for Hamar på Ådalsbruk i Løten

Åpning av nytt Telemuseum for Hamar på Ådalsbruk i Løten

7.desember 2016 ble det feiring av nytt Telemuseum

Telemuseet Hamar i Vang måtte fjernes og Bjørn Monsbakken, som har Ådalsbruk Motormuseum, ville gjerne lage et Telemuseum hos seg.
Det nye Telemuseet ble åpnet med pomp og prakt 7. desember.

Tilstede var 3 fra Telemuseet i Oslo, Gunhild Skoglund fra Telepensjonistene, Rådmannen i Løten og lokalavisa i Løten.
TVØst var der dagen før og filmet.

Vi vil gjøre litt ære på de 5 som har jobbet med dette i flere måneder.
5’er banden bestående av Jon Kroken, Kåre Garmager, Arne Eikåsen, Hans Olsby og Arild Gundersen blir æresgjester på Årsmøtet den 02.02.2017

Rådmannen i Løten klippet snora
Rådmannen i Løten klippet snora
Kåre Garmager ønsker velkommen
Kåre Garmager ønsker velkommen
Skapet som ble flyttet fra Sælid
Skapet som ble flyttet fra Sælid
Hussentralen fra Ham Jern
Hussentralen fra Ham Jern
5'er banden som utførte flyttingen
5’er banden som utførte flyttingen