Programendring. TELEPENSJONISTENES TUR BLIR TIL HØLE & FORSAND 29 MAI 2017.

Tur til BØMLO er avlyst. Vi arrangerer i steden en tur til Høle og Forsand. Programmet for turen kan dere lese om i vedlegget nedenfor.

ÅRETS FELLESTUR MED TELEPENSJONISTENE I HAUGESUND SOM SKULLE GÅTT TIL BØMLO 29 MAI ER AVLYST.

Styret har derfor lagt opp tur til Høle & Forsand 29 mai 2017. Pris blir kr.600,-.

Klikk på «Høle & Forsand» for å få lest programmet. Det har blitt sendt ut en sms om turen. Avreise fra TJENSVOLL KIRKE  kl.08:30. Der har styret avtalt at vi kan parkere bilene denne dagen.

Påmeldingsfrist er 22 mai til Jon Olaussen på tlf. 900 59 711.

Høle & Forsand