Årets trygdeoppgjør er i havn

Resultatet er at alderspensjonistene får en økning i pensjonene på 8,54 prosent fra 1. mai, noe som er godt over prisstigningen.

Den totale årsveksten i pensjonene blir på 6,9 prosent. Dette kan for eksempel gi en pensjonsøkning i 2023 på 25 500 kroner for en som har en pensjon på 300 000, og på 34 160 kroner for en som har en pensjon på 400 000 kroner.

Stortinget vedtok nye regler for regulering av alderspensjon under utbetaling i 2022, og trygdeoppgjøret er gjennomført i tråd med Stortingets vedtak.

Klikk her for å lese hva regjeringen skriver om trygdeoppgjøret.