Arrangement i Hafstadparken fredag 9 juni kl 1100 – 1500

FRISKLIV

Vi inviterer alle til open dag i Hafstadparken

fredag 9. juni kl 11.00–15.00

Det blir kulturinnslag, aktivitetar, stand frå ulike lag og organisasjonar.

Kl. 11.00 Opning

«Parken – ein park for alle!» v/Trond Ueland, kommunalsjef

Førde trekkspelklubb

Kl. 11.00 – 15.00 Kafè i klubbhuset – gratis kaffi og sveler

Aktivitetar i parken:

Trim, orientering, bogeskyting, hesteskokasting, boccia

Stands:

Puls treningssenter, Spenst treningssenter, Den norske turistforening,

Bymarkas vener, 4H

Kl. 13.00 Førde seniordans

Kl. 14.00 «Å eldast med begeistring» v/Eva Marie Halvorsen og Erling Nydal

Distriksmusikarane i Førde

Arrangementet er gratis.

Arrangør: Førde kommune, Førde idrettslag og Førde pensjonistlag.

Samarbeidspart: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Foto: telepensjonistene.no