Årsberetning

Årsberetning

NAMSOS TELEPENSJONISTFORENING, ÅRSBERETNING FOR 2015

 Styret har bestått av:

Leder           : Wenche   Fahsing

Nestleder   : Lillian Bergum

Sekretær   : Aslaug Åvitsland

Kasserer     : Mari-Ann Furre

Styremedlem: Ingunn Knutstad og Birgit Mortensen

Varamedlem: Iris Holm

Revisorer : Aslaug Åvitsland og Synnøve Hovd

Turkomite: Eva Bjørlykke og Turid Andvik

Valgkomite: Lillian Bergum og Ingunn Knutstad

Foreningen hadde pr. 31.12.2015 29 medlemmer. Av disse er 3 æresmedlemmer og 2 er nye medlemmer som er kommet til siste året.

 

I løpet av 2015 har foreningen hatt 7 medlemsmøter og 4 styremøter.

På møtene behandler vi alle saker som vedrører foreningens virksomhet og setter i verk de tiltak som fremmer foreningens formål.

Tradisjonen tro har vi også i 2015 hatt våre fine turer:

Vårturen 10. juni    gikk til Namsskogan familiepark ,et univers med dyr, aktiviteter og opplevelser. Der ble det også spist middag.

Først gikk turen til Høylandet for å se på Hammer bru, ei bru som er over 100 år, en av de eneste med tak og vegger i Norge.

Ellers ble det besøk i Gløshaug kirke, en gammel ærverdig kirke. En representant fra menighetsrådet viste alle rundt og orienterte om kirkens historie.

Høstturen 14. oktober startet med middag på Tinos restaurant og deretter teaterbesøk i Namsos kulturhus for se Juvikfolke av Olav Duun.

Juvikfolke var en oppsetting av Nord-Trøndelag teater, det var en stor opplevelse å se og høre på.

Julemøte med restaurantbesøk hadde vi 9. desember. En trivelig avslutning på året.

Medlemsmøtene våre har som alltid vært hyggelige, sosialt samvær blir satt pris på.

Aslaug Åvitsland

Sekr.