Årsberetning 2015

Årsberetning 2015

ÅRSBERETNING FOR

Glåmdal Telepensjonistforening

2015

Styret for foreningen har i 2015 bestått av:

Leder                          : Aina Holen

Nestleder                    : Kari Aanerud

Kasserer                      : Gerd Paulsen

Sekretær                     : Asbjørg Elserud

Styremedlemmer        : Leikvin Solbakken og Elisabeth Bråthen

Varamedlemmer         : Roald Grotle og Bjørg Nygård

Arrangementskomité  : May B. Moen og Else Hauger

Valgkomité                : Anne Lise Lillehagen og Berit Mykkestue

Vara: Sverre Moen

Revisorer                    : Målfrid Henaug og Wigdis Solbakken

Vara: Rolf Hauger

 

Styrets arbeid

Det har i perioden vært avholdt 12 ordinære styremøter. De viktigste sakene som har vært behandlet er:

 • Rapportering av regnskap og medlemsutviklingen til Landsforbundet.
 • Rekruttering av flere medlemmer.
 • Planlegging av turer, medlemsmøter, grillfest og julearrangement .
 • I mai 2015 var det tid for Telepensjonistenes Landsmøte. Der deltar ledere, i tillegg til en ekstra deltaker per 100 medlem i lokalforeningene. Fra Glåmdal deltok Gerd Paulsen og Aina Holen.
  • Organisasjonsutvalgets jobb fra 2014 var landsmøtets største tema, hvor rekruttering av nye medlemmer var blant emnene, og alle ble oppfordret til å gjøre sitt beste med dette.
  • Navneendring, fra pensjonister til seniorer, var også et tema som utvalget hadde på sin agenda. Det ble anbefalt ikke å endre navn.
  • Det ble orientert om ny Web-plattform for foreningen. Kjell Engen vil ha ansvaret for denne mot leverandøren, og ut mot lokalforeningene.
  • Medlemmer i lokalforeningene som er fritatt for medlemsavgift var også oppe til diskusjon. Disse har hittil vært talt med når vi har fått tildelt midler fra det offentlige (NAV) Det er klart at denne praksisen er i mot reglene. Heretter vil vi ikke få tilskudd for disse.
  • Det ble valgt nytt styre:
   • Leder: Arne Jenssen

Nestleder: Roy Knag Jæger
Sekretær: Mette Hummelvoll
Kasserer: Finn Egil Elster
Styremedlemmer: Marie Aashagen, Einar Nymoen, Truls Langeggen, Ingvar Kallevik og Tore Andli
Varamedlemmer: Kirsti Leiros, Jacob R Utvik og Oddbjørn Nilssen.
Revisorer: Kåre Johansen og Kirsten Næss, vara; Kitty Fossum
Valgkomite: Berit Nylund, Berit Kopren og Eli Nilsen, vara: Gerd Blomstrand Kristensen

 • Vi fortsetter å ha et samarbeid med Jernbanepensjonistene og SSB på turer.
 • Vi har ikke lenger samarbeid med TeleBV.

 

Medlemsmøter/turer o.a.        

 • Årsmøte ble avholdt 29. januar, 26 medlemmer deltok.
 • Medlemsmøte 3. mars. Paal Øieren fra Demensforeningen fortalte om demens og om arbeidet foreningen gjør lokalt.
 • mars hadde vi billetter til Ingrid Bjørnov og Øystein Sunde show i Rådhusteateret. 30 deltok.
 • april reiste 22 medlemmer til Årnes, og så Seniorcabareten i Nes Kulturhus.
 • mai hadde vi medlemsmøte i Fjellhallen på Åkrene. Det var omvisning på Telemuseet der, og vi benyttet også sjansen til å besøke Fetsund lenser.
 • juni var det igjen tid for grillfest. Denne gangen på Klokkertunet. Til tross for en skikkelig regntung dag, møtte det opp 35 medlemmer. Vi grillet og koste oss, Haldis Svensson hadde tatt med gitaren og underholdt oss med historier og sang.
 • 30-31. august reiste vi på tur via Sandefjord til Strømstad med overnatting på Laholmen hotell. Vi fikk en flott tur ut til Kosterøyene den påfølgende dagen. Denne turen ble også tilbudt til Jernbanepensjonistene og SSB. Jernbanepensjonistene deltok med 2 medlemmer og vi var 29 fra Telepensjonistene.
 • september hadde vi medlemsmøte, og vi fikk testet de nye Quiz-kortene som er innkjøpt. Quiz kan det bli mer av!
 • Jernbanepensjonistene inviterte oss med på tur Prøysenhuset den 08. oktober. 4 medlemmer fra oss deltok.
 • november ble det holdt kurs: «Livredning ved hjertestans i hjemmet» Atle Sæther var kursleder. Det var 9 deltakere. Et absolutt nyttig og vellykket kurs. Det vil bli holdt nytt kurs i 2016.
 • Kurset 65+ som var planlagt har utgått. Dette fordi de som dette gjelder får gratis-tilbud om dette fra Vegvesenet.
 • I forbindelse med ny Web-plattform har vi lokalt fått Rolf Lilleskjæret til å stille som vår web-ansvarlig. Dette betyr at det nå har blitt «nytt liv» på siden. Rolf møter også på styremøtene, og vil bli jevnlig oppdatert med planer og aktiviteter.
 • Årets juletilstelning ble tur for å høre «Desemberstmning» med Ole Edvard Antonsen, Elisabeth Andreassen og Didrik Sollie Tangen i Vang kirke den 13. desember. Det var en flott konsert. Før konserten spiste vi julemiddag på Scandic Elgstua på Elverum. Det ble også servert «nattmat» på bussen hjem. 31 personer deltok.
 • Vi har også i 2015 gitt en liten oppmerksomhet til de som fyller 70 – 80 og 90 år. Disse var: Marry Olsen, 90 år, Gerd Paulsen, 80 år, Roald Grotle, Grethe Knutsen, Gunn Antonsen, Bente Reitan, Knut Kallevik, Lilly Grønlien, Aud Røttum, Asbjørg Elserud og Anna Wenche Andersen, alle 70 år. Noen har fått oppmerksomheten overlevert personlig, mens noen er sendt i posten.

Medlemssituasjonen:

 • Ved utgangen av 2015 var vi 93 betalende medlemmer, og 16 medlemmer som har passert 80, og dermed slipper kontingent. Totalt 109 medlemmer. 3 medlemmer ble utmeldt i 2015.

Økonomi:

 • Økonomien i foreningen er god. Ved årsskiftet hadde vi kr 74 715 på bok og  kr 4 586 i kontanter, dvs en beholdning på totalt kr 79 301.
 • Vi søkte også i 2015 Hedmark fylkeskommune om tilskudd. Vi fikk innvilget kr 3 850.
 • Vi søkte også Kongsvinger kommune om tilskudd, men her fikk vi ikke innvilget noe, dette ble begrunnet med at vi er en «bedriftsforening».

 

Kongsvinger 28.01.16

Aina Holen, leder