Årsberetning 2016

Årsberetning 2016

ÅRSBERETNING FOR Glåmdal Telepensjonistforening 2016

 

Styret for foreningen har i 2016 bestått av:

Leder                          : Aina Holen

Nestleder                    : Kari Aanerud

Kasserer                      : Gerd Paulsen

Sekretær                     : Asbjørg Elserud

Styremedlemmer        : Leikvin Solbakken og Elisabeth Bråthen

Varamedlemmer         : Roald Grotle og Bjørg Nygård

Arrangementskomité  : May B. Moen og Else Hauger

Valgkomité                : Anne Lise Lillehagen og Berit Mykkestue

Vara: Sverre Moen

Revisorer                    : Målfrid Henaug og Wigdis Solbakken
Vara: Rolf Hauger

 

Styrets arbeid:

Det har i perioden vært avholdt 9 ordinære styremøter. De viktigste sakene som har vært behandlet er:

 • Rapportering av regnskap og medlemsutviklingen til Landsforbundet.
 • Rekruttering av flere medlemmer.
 • Planlegging av turer, medlemsmøter, grillfest og julearrangement .
 • I mai 2016 var det tid for Telepensjonistenes Lederkonferanse. Gerd Paulsen deltok fra Glåmdal. To sammenhengende utfordringer ble spesielt viet oppmerksomhet:
  • Rekruttering til styreverv er vanskelig, og ulike ordninger ble drøftet. Bl a deling av vervene eller at en «naboforening» kan hjelpe med f eks styre- el kassererverv.
  • Medlemssituasjonen reduseres så sterkt i enkelte lokalforeninger at det er vanskelig å drive videre, dette kan også ses i sammenheng med at det er vanskelig å verve til styreverv. Hva som eventuelt da kan gjøres for resterende medlemmene vil være diskusjonstema for landsstyret videre, og vil sannsynligvis bli tema på landsmøtet i 2017, enten overføring til en «naboforening» eller direktemedlemsskap.

 

 • Vi fortsetter å ha et samarbeid med Jernbanepensjonistene og SSB på turer.

 

Medlemsmøter/turer o.a.          

 • Årsmøte ble avholdt 28 januar, 30 medlemmer deltok.
 • Medlemsmøte 10. mars Vi hadde besøk av Morten Sønsterudbråten som underholdt med små historier, sang og gitarspill. 25 personer deltok.
 • mars var det tid for kurs nr 2 i «livredding ved hjertestans» – 12 personer deltok.
 • april reiste 9 medlemmer med toget til Årnes, og så Seniorcabareten i Nes Kulturhus, årets tittel var DaCapo – og var en fornøyelig forestilling.
 • april hadde vi medlemsmøte i lokalene hos LHL, denne gangen forsøkte vi oss på bingo i stedet for loddsalg. 28 personer deltok.
 • juni var det igjen tid for grillfest. Også denne gangen på Klokkertunet. Denne gangen hadde vi strålende vær, og Haldis Svensson hadde også nå tatt med gitaren og underholdt oss med historier og sang sammen med Stellan Andersson, ca 40 personer deltok.
 • -11. august reiste 30 medlemmer sammen med 21 «eksterne» på tur med Bergs Skysstasjon til Telemark. En tur på kanalen og lunsj på Dalen hotell var blant høydepunktene, men aller best var det at været var topp på hele turen.
 • september hadde vi medlemsmøte, vi hadde besøk fra Na-Ku-Hel, som orienterte om sitt arbeid. 23 personer deltok.
 • oktober deltok 35 medlemmer på informasjon og omvisning på og inne i Vardefortet. Bjørn Langnes var guiden vår på denne turen. Etter omvisningen reiste vi til Promenaden kafe hvor vi fikk servert kaffe og rundstykker.
 • Årets julearrangement ble konsert i nye Våler kirke hvor vi hørte konserten Stille natt, hellige natt. 5 flotte artister; Alexander Rybak, Maria Haukaas Mittet, Rune Larsen, Marian Aas Hansen og Hans Petter Moen. En flott kirke og flott konsert. Etter konserten kjørte vi til Skaslien Gjestgiveri hvor det ble servert julemiddag.50 personer deltok.
 • Vi har også i 2016 gitt en liten oppmerksomhet til de som fyller 70 – 80 og 90 år. Disse var: Siri Langerud, 90, Haldis Svendson, Odd Sollien, Rolf Hauger og Hans Rustad, 80 år, May Brith Moen og Arnhild Meyer 70 år. Noen har fått oppmerksomheten overlevert personlig, mens noen er sendt i posten.

Medlemssituasjonen:

 • Ved utgangen av 2016 var vi 95 betalende medlemmer, og 15 medlemmer som har passert 80, og dermed slipper kontingent. Totalt 110 medlemmer.
  6 medlemmer ble utmeldt i 2015.

Økonomi:

 • Økonomien i foreningen er fortsatt god. Ved årsskiftet hadde vi kr 79 885 på bok og kr 3 204 i kontanter, dvs en beholdning på totalt kr 83 089.
 • Vi søkte også i 2015 Hedmark fylkeskommune om tilskudd. Vi fikk innvilget kr 4 800.

 

Kongsvinger 23.01.17

Aina Holen, leder