Årsberetning 2015

Årsberetning for 2015

  

Årsberetning 2015

Styret har i 2015 hatt følgende sammensetning:

 

Leder                          Berit Kopren

Nestleder/sekretær     Jonas Aasland

Kasserer                      Ingebjørg Bore

Styremedlem              Øyvind Nilsen

Styremedlem              Rita Meihack

Varamedlem               John Gran Abrahamsen

 

Revisorer                    Ingfrid Husebø og Inger Brit Jonassen

Vararevisor                 Dagfrid Søyland

 

Valgkommite              Gerd-Lise Knudsen og Magne Falch

Vara valgkomite         Egil Reimers

John Gran Abrahamsen er kontaktperson mot Eldrerådet i Stavanger og

redaktør for foreningens hjemmeside.

 

Medlemmer: Vi har 104 betalende medlemmer, 2 nye, 21 utmeldinger og 3 døde i år.

 

Medlemsmøter og turer 2015:

26.01   Årsmøte

23.02   Annalisa Thulin Knutsen, tema Pedersgatas historie

23.03   Alexandra Orzechowska-Niedziela, sang og musikk

27.04   Ståle Ree, Jærsk-humor

02.06   Fellestur med Haugesund til Håheim-gard

31.08   Dorit Kyed, lysbilder med tonefølge

28.09   Alexandra og Jacob Orzechowska-Niedziela, sang og musikk

26.10   Gunnar Roalkvam, foredrag om Lenden

07.12   Julemøte Sola Strandhotell, underholdning Hans Petter Hansen

 

Oppmøtet på medlemsmøtene ligger på mellom 30 til 45 personer.

 

Antall styremøter:  5.

 

Berit Kopren                          Jonas Aasland                        Ingebjørg Bore

 

Rita Meihack                                  Øyvind Nilsen