Årsberetning 2018

Årsberetning 2018

ÅRSBERETNING FOR

Glåmdal Telepensjonistforening

2018

Styret for foreningen har i 2018 bestått av:

Leder : Aina Holen

Nestleder : Kari Aanerud

Kasserer : Gerd Paulsen

Sekretær : Asbjørg Elserud

Styremedlemmer : Berit Lybæk og Tove Udnæseth

Varamedlemmer : Roald Grotle og Bjørg Nygård

Valgkomité : Anne Lise Lillehagen og Berit Mykkestue

Vara: Sverre Moen

Revisorer : Målfrid Henaug og Wigdis Solbakken
Vara: Grethe Knutsen

Styrets arbeid:

Det har i perioden vært avholdt 10 ordinære styremøter. De viktigste sakene som har vært behandlet er:

 • Rapportering av regnskap og medlemsutviklingen til Landsforbundet.
 • Rekruttering av flere medlemmer.
 • Planlegging av turer, medlemsmøter, grillfest og julearrangement .
 • I april 2018 var det tid for Telepensjonistenes Lederkonferanse. Aina Holen deltok fra Glåmdal. Hovedtema på konferansen var «Velferdsteknologi», ved Tone Bye fra Pensjonistforbundet. Telepensjonistenes handlingsprogram for periodene 2017-2019 ble også gjennomgått. Saker som er viktige å følge opp sentralt ble gjennomgått spesielt, bl a bruke SAKO-samarbeidet for å behandle krav til statsbudsjettet. I tillegg ble det foretatt en gjennomgang av nytt system for medlemsregistrering. Det blir også mulighet for regnskap i dette systemet. Det ble i november besluttet av Landsstyret at regnskapet også skal kjøpes inn sentralt, og at dette kan benyttes gratis av lokalforeningene.
  Det ble også gitt ros til Landsstyret for godt lederskap av foreningen. Delegatene ga uttrykk for at dette styret har hatt fokuset rettet mot lokalforeningene.
  Lokalforeningene ble også minnet om at de lokale vedtektene skal gjennomgås hvert år, og godkjennes av årsmøtet.

Medlemsmøter/turer o.a.

 • Årsmøte ble avholdt 25. januar, 41 medlemmer deltok. Det ble servert lapskaus samt kake og kaffe. Etter møtet underholdt Lars Thyholdt med mange gode historier og sang.
 • Berit Lybæk deltok fra oss på et informasjonsmøte vedrørende «Morgendagens aktivitetssenter»
 • Medlemsmøte 7. mars, ca 25 medlemmer deltok. Det ble servert rundstykker og kake.
 • Vi skulle vært på konsert med Ingrid Bjørnov i mars, denne ble dessverre avlyst pga artistens sykdom.
 • 17. april reiste 4 medlemmer til Årnes, og så Seniorcabareten i Nes Kulturhus, årets tittel var Sommerflørt. Nok en god forestilling.
 • 12 april leide vi buss og tok turen til Fornebu, der Tore Andli møtte oss.
  Dessverre kunne ikke Telenor ta imot oss til bespisning, det kunne imidlertid Aker Solution gjøre. En flott lunsj ble servert. Etter lunsj guidet Tore Andli og Einar Nymoen oss rundt i Telenorbygget. I tillegg fikk de kunstinteresserte en flott rundtur med Telenors kunstekspert. Etter omvisningen på Fornebu gikk turen videre til dronning Sonja sin Stall – hvor mer kunst ble beskuet.
  På vei hjem ble det servert middag på Sanngrund. 37 medlemmer deltok.
 • 1. juni sto nok en tur på programmet, denne gang ble vi med Berg Skysstasjon til forestillingen «Urbane Totninger» på Kapp. Dette ble en latterfylt kveld. Før forestillingen spiste vi middag i tilhørende lokaler. 35 medlemmer deltok.
 • 20. juni skulle det være tid for grillfest på Austmarka. Det manglende regnet på forsommeren satte imidlertid en stopper for grillingen, og menyen ble endret til spekemat. Det kom dessverre for få påmeldinger til dette, og vi måtte avlyse.
 • 6.-9. august reiste 29 medlemmer på tur med Berg Skysstasjon til Nordvestlandet. Turen gikk via Lom til Geiranger hvor vi overnattet på hotell Union. Dagen etter reiste vi med Hurtigruta til Ålesund hvor vi overnattet på Scandic Parken. Dagen etter tok vi turen til Atlanterhavsveien, og videre til Molde hvor vi overnattet på Quality Alexandra. Hjemreisen gikk opp Romsdalen til Dombås hvor vi spiste middag. En flott tur med fint vær og flott utsikt til Norges flotte natur.
 • 18. september hadde vi medlemsmøte, 26 deltok på møtet. Det ble servert rundstykker og kake.
 • 24. oktober deltok 40 medlemmer på medlemsmøte. Det ble som vanlig servert rundstykker og kake til kaffen. Heidi og Bengt spilte og sang kjente «svisker» og det var god deltakelse i allsangen. Det ble også vist bilder fra turen til Nordvestlandet.
 • Årets julearrangement ble holdt lokalt i år. 37 personer deltok på middag på Bastian, der vi fikk servert lutefisk, pinnekjøtt eller juletallerken. Etter middagen var det konsert med Bjørn Eidsvåg på programmet. En vellykket kveld.
 • Vi har også i 2018 gitt en liten oppmerksomhet til de som fyller 70 – 80 og 90 år. Disse var: Wigdis Solbakken, Oddbjørn Aarnes, Kari Aanerud, Berit Mykkestue, Arne Jørgen Bjørum, alle 70 år. Else-Maj Nordby 80 år og Jarle Korneliussen 90 år. Noen har fått oppmerksomheten overlevert personlig, mens noen er sendt i posten.

Medlemssituasjonen:

 • Ved utgangen av 2018 var vi 111 betalende medlemmer, og 10 medlemmer som har passert 80, og dermed slipper kontingent. Totalt 121 medlemmer.
  5 medlemmer ble utmeldt i 2018.

Økonomi:

 • Økonomien i foreningen er fortsatt god. Ved årsskiftet hadde vi kr 144 248,47 på bok og kr 4785,00 i kontanter, dvs en beholdning på totalt kr 149 033,47
 • Vi søkte også i 2018 Hedmark fylkeskommune om tilskudd. Vi fikk innvilget kr 5 078,00.

Kongsvinger 22.01.2019

____________________     ________________________     _____________________

Aina Holen, leder Kari Aanerud, nestleder Gerd Paulsen, kasserer

____________________     ________________________     _____________________

Asbjørg Elserud, sekretær styremedlem/vara styremedlem/vara