Årsberetning 2019

Årsberetning 2019

ÅRSBERETNING FOR

GLÅMDAL TELEPENSJONISTFORENING

2019

 

 1. Tillitsvalgte

Styret for foreningen har i 2019 bestått av:

Leder                               : Aina Holen
Nestleder                       : Kari Aanerud
Kasserer                          : Gerd Paulsen
Sekretær                         : Asbjørg Elserud
Styremedlemmer        : Berit Lybæk og Tove Udnæseth
Varamedlemmer         : Bjarne Jevne og Magne Sandstad

Valgkomité                    : Anne Lise Lillehagen og Berit Mykkestue
Vara: Sverre Moen

Revisorer                        : Grethe Knutsen og Helge Enger
Vara: Oddbjørn Aarnes

 

 1. Styreaktiviteter

Det har i perioden vært avholdt 11 ordinære styremøter. De viktigste sakene som har vært behandlet er:

 • Rapportering av regnskap og medlemsutvikling til Landsforbundet
 • Informasjon til våre medlemmer om aktiviteter. Informasjonen blir gitt via epost, post og nettsiden. Vi har også en facebookside som alle medlemmene kan bli medlem av og bruke. Det er i 2019 også sendt inn litt om våre aktiviteter til bladet Telepensjonisten.
 • I 2019 har foreningen tatt i bruk nytt sentralt medlems- og regnskapssystem, noe som har krevd ekstra ressurser, spesielt for sekretær og kasserer.
 • Rekruttering av nye medlemmer
 • Planlegging av medlemsmøter, turer og arrangementer for medlemmene.
 • og 8. mai deltok Kari Aanerud og Aina Holen på årets landsmøte. Vanlig årsmøtesaker ble behandlet, herunder årsrapporter, regnskap, valg og vedtekter.
  Det ble vedtatt at lokalforeningenes kontingent til Landsforbundet økes fra kr 40 til kr 50 per medlem per år fom 2020. Honorarene til landsstyret for perioden 2019-2021 er på kr 170 000 totalt – dette er det samme som for perioden 2017-2019.
  Landsstyret består av følgende den neste perioden:
  Leder: Tore Andli
  Nestleder: Einar Nymoen
  Sekretær: Åse Juul Hansen
  Styremedlem: Anne Stødle
  Kasserer: Finn Egil Elster
  1. Vara: Tore Haugland
  2. Vara: Mary-Ann Østgård
  3. Vara: Kari Aanerud
 • Vi sendte, ifm kommunevalget 2019, inn forslag til representanter til Eldres råd i Kongsvinger kommune. Våre medlemmer Helge Enger og Bjarne Jevne har blitt valgt inn som vararepresentanter.
 1. Medlemsaktiviteter
 • Årsmøte ble avholdt 24. januar, 34 medlemmer deltok. Det ble servert lapskaus samt kaffe og kake. Etter møtet underholdt Lars Ovlien med sang og fortellinger ispedd litt telehistorie
 • mars medlemsmøte, 34 medlemmer deltok. Det ble servert rundstykker og kringle. Tor Sverre Rundgren underholdt med musikk og sang.
 • mai hadde vi igjen medlemsmøte, denne gangen i skøyteklubbens lokaler på Holt. Ca 24 medlemmer deltok.
 • juni var det igjen tid for en tur til Urbane Totninger på Kapp. 16 medlemmer deltok her.
 • 2-5. august satte 25 medlemmer seg på bussen til Berg Skysstasjon. Med Halvor Strand bak rattet og Erik Fagernæs som guide blir vi godt ivaretatt på tur. Etter en kort lunsjstopp var det tid for å besøke Tjolöholm slott. En flink guide ledet oss gjennom slottet med mange gode historier. Etter noen mil videre ankom vi hotellet Hamngatan 27, i Falkenberg. Et lite og hyggelig hotell med en bakgård vi kunne sitte i utover i de små timer og nyte kvelden. Dag to hadde vi til disposisjon i Falkenberg. Etter middag var det tid for å besøke friluftsteateret – og forestillingen «Stulen kärlek». Dag 3 satte vi oss på bussen igjen med kurs nordover. Vi fikk en rundtur i Göteborg før vi spiste lunsj i bydelen Haga. Etter lunsj sjekket vi inn på hotellet, og hadde ettermiddagen til fri disposisjon. Dag 4 gikk ferden hjemover.
 • august satt vi på nytt på bussen til Berg skysstasjon med Halvor bak rattet. 23 personer deltok. Denne gangen for å besøke Maihaugen med bl a dronning Sonjas barndomshjem. Videre gikk turen via Bjerkebæk – Sigrid Undsets hjem – til Mjøstårnet for middag. De som ønsket fikk også ta heisen opp til takterrassen for å se på utsikten. En fin dag hvor været ble bedre enn spådd, Vi klarte oss med bare litt regn!
 • oktober var det igjen tid for medlemsmøte – 28 personer møtte opp til tross for øsende regnvær. Det ble som vanlig servert brødmat, og kake til kaffen.
 • november fikk vi endelig sett «Steinway to heaven» av og med Ingrid Bjørnov. 30 personer deltok. En fantastisk forestilling.
 • desember var det tid for julemiddag med påfølgende juleshow i Rådhusteateret. Middagen spiste vi hos Castrum spiseri. Vi fikk servert tradisjonell julemat: juletallerken eller pinnekjøtt etter eget ønske. 37 personer deltok.
 • Vi har også i 2019 gitt en liten oppmerksomhet til de som fyller 70 – 80 og 90 år. Disse var: Arnhild Amundsen, Terje Andreassen, Yngvar Mykkestue, Finn Nordseth, Tom Sørby, alle 70 år. Inger Krøger, Bjørg Nygård, Anne Lise Rustad, Karin Skaare, alle 80 år

 

 1. Medlemsutvikling

Ved utgangen av 2019 var vi 118 medlemmer hvorav 8 er over 80 år og er fritatt for kontingent. 111 har betalt kontingent.

Vi fikk 8 nye medlemmer i 2019 – og 7 meldte seg ut.

 1. Økonomi 

  Økonomien i foreningen er fortsatt god. Ved årsskiftet hadde vi kr 183 405, 33 på konto, og en kassebeholdning på kr 1758,00, en total beholdning på kr 185 163,00.
  Vi søkte også i 2019 Hedmark fylkeskommune om tilskudd. Vi fikk innvilget kr 6858,00.

 

Kongsvinger 20.01.2020

 

 

——————————-            ——————————–          ———————————-
Aina Holen, leder                       Kari Aanerud, nestleder          Gerd Paulsen, kasserer

 

 

——————————             —————————–               ———————————-
Asbjørg Elserud, sekretær       styremedlem/vara                    styremedlem/vara