Årsberetning 2022

Årsberetning 2022

ÅRSBERETNING FOR

GLÅMDAL TELEPENSJONISTFORENING

2022

 

 1. Tillitsvalgte

Styret for foreningen har i 2022 bestått av:

Leder                               : Aina Holen
Nestleder                       : Kari Aanerud
Kasserer                          : Tove Udnæseth
Sekretær                         : Asbjørg Elserud
Styremedlemmer        : Berit Lybæk og Bjarne Jevne
Varamedlemmer         : Gerd Paulsen og Magne Sandstad

Valgkomité                    : Berit Mykkestue og Anne Lise Lillehagen
Vara: Sverre Moen

Revisorer                        : Grethe Knutsen og Helge Enger
Vara: Oddbjørn Aarnes

 1. Styreaktiviteter

Starten på 2022 ble i likhet med de to foregående årene, også preget av pandemi, det var likevel en forsiktig optimisme for framtida.
Det ble i 2022 avholdt 11 ordinære styremøter. De viktigste sakene som har vært behandlet er:

 • Rapportering av regnskap og medlemsutvikling til Landsforbundet
 • Vi søker hvert år om tilskudd til driften vår fra Innlandet Fylkeskommune, og i 2022 ble det sendt to søknader – en ordinær og en ekstraordinær.
 • Det ble i 2022 også sendt inn søknad om bingopenger, denne gangen gjaldt søknaden også for året 2023. Søknaden går via bingoentreprenør til Lotteritilsynet for godkjenning.
 • Informasjon til våre medlemmer om aktiviteter. Informasjonen blir gitt via epost, post og nettsiden. Vi har også en facebookside som alle medlemmene kan bli medlem av og bruke. Det er også i 2022 sendt inn litt om våre aktiviteter til bladet Telepensjonisten.
 • Rekruttering av nye medlemmer
 • Planlegging av medlemsmøter, turer og arrangementer for medlemmene.
 • Kari og Aina var representert fra Glåmdal på årets ledermøte i regi av Landsstyret 26. – 27. april. Det ble holdt et interessant foredrag om diverse svindelmetoder som benyttes, og tiltak Telenor har igangsatt.

 

 1. Medlemsaktiviteter
 • For å være føre var med tanke på smitte, ble det heller ikke i 2022 avholdt fysisk årsmøte. Alle dokumenter ble i stedet sendt ut til medlemmene, og på den måten godkjent.
 • Medlemsmøte 24. mars i kantina i Ilderveien. De fleste var nok nå sulteforet på fysiske møter, og i alt 37 medlemmer deltok. Vi fikk på møtet god orientering fra KOBBL ved Leif Næss og Odd Henning Dybvik, om byggeplanene på Holt. Der er det planer for en Bovieran, 2 lavblokker, DES-boliger og rekkehus «for unge». Byggestart var satt til 2023/24.

Vi solgte lodd som vanlig på medlemsmøtet, denne gangen var det bred enighet om at omsetningen skulle bli gitt til Ukraina. Kr 2600,00 ble oversendt.

 • mai tok vi turen til Roseslottet. En fantastisk utstilling på toppen av Oslo. Turen ble som vanlig gjennomført med buss fra Bergs skysstasjon. Det ble full buss! Hele 50 personer deltok, hvorav 43 var medlemmer! Første stopp var rundstykker og kaffe på Sanngrund. Vi hadde to fantastiske guider som fortalte om bildene og historiene. Det var egentlig planlagt stopp ved Operaen og Munchmuseet før hjemreise, dette ble det ikke tid til, men vi fikk en flott busstur gjennom Oslo i stedet. Før hjemkomst stoppet vi på Olavsgaard for å spise middag.
 • juni var vi arrangør av møte med telepensjonister fra Hamar og Lillehammer/Gjøvik. Gudbrandsdalen var også invitert. Det ble påmeldt totalt 61 personer, 24 fra Glåmdal, 18 fra Hamar og 19 fra Lillehammer/Gjøvik. Møtet ble holdt på Kongsvinger Festning, hvor vi fikk en morsom og interessant historietime servert sammen med en to-retters lunsj. Erik Fagernæs sørget for god stemning. En rundtur ute på festningen i lett regn, inne i en av kasemattene, i slaveriet og besøk på museet ble også en fin opplevelse.
 • Tur til Helgelandskysten, 1.-7. august. En lang og fantastisk tur! Det var 46 deltakere, herav 37 medlemmer. Turen hadde 6 overnattinger, og gikk via Hell, til Sandnessjøen, Brønnøysund, Trondheim og hjem. Vi bor i et fantastisk land, med en superfin natur. Dette fikk vi både sett og fortalt om på denne turen. Vi hadde lokale guider i tillegg til vår egen, og alle disse sørget for en flott opplevelse. I tillegg til byene, fikk vi besøkt Dønna og Vega, noen stopp på andre småsteder ble det også.
 • Medlemsmøte 8. september ble holdt i Seniorsenteret. Det møtte 37 medlemmer. Vi fikk god informasjon fra Kirsti Skjæran om hvilke aktiviteter som senteret forventet å ha framover. Som vanlig ble det servert kaffe og kaker.
 • oktober hadde vi medlemsmøte i kantina i Ilderveien – det møtte hele 47 medlemmer – ny rekord! Det betød at vi hadde alt for lite kaker til kaffen – så Tove måtte ut å kjøpe mer! Vi antar at det var trubadurene «8 unge» fra Brandval som var det største trekkplasteret! De sang a cappella for oss i en drøy halv time. Veldig bra underholdning!
 • november var det tid for julemat og underholdning. Arrangementet ble avholdt på Bøndenes hus på Brandval. Deilig mat og flott underholdning av trekløveret Øyvind Henriksen, Trond Eng og Tommy Michalsen.
 • Vi har også i 2022 gitt en liten oppmerksomhet til de som fyller 70 – 80 og 90 år. Disse var: Vidar Stubmo, Inger Leer Sandstad, Laila Bjørum, Rolf Lilleskjæret, Torgeir Schulstad og Sissel Sørlie, alle 70 år. Gunnar Bråthen, Brit Bøhnsdalen, Odd Johnsrud og Arve Frydenberg, alle 80 år.

 1. Medlemsutvikling

Ved utgangen av 2022 var vi 130 medlemmer hvorav 6 er over 80 år og er fritatt for kontingent. 124 har betalt kontingent. Vi fikk 13 nye medlemmer, 6 er utmeldt og 2 er døde.

 

 1. Økonomi

  Økonomien i foreningen er fortsatt god. Ved årsskiftet hadde vi kr 255.927,48 på konto, og en kassebeholdning på kr 659,00, en total beholdning på kr 256.586,48. Vi søkte i 2022 Innlandet fylkeskommune om tilskudd to ganger, ved ordinær søknad fikk vi overfør kr 3.800,00, og ved ekstraordinær søknad fikk vi kr 9973,00, totalt kr 13.773,00 dette er en stor økning fra tidligere år.

Kongsvinger 10.01.2023

——————————-            ——————————–          ———————————-
Aina Holen, leder                       Kari Aanerud, nestleder          Tove Udnæseth, kasserer

 

 

——————————             —————————–               ———————————-
Asbjørg Elserud, sekretær       styremedlem/vara                    styremedlem/vara