Årsberetning for 2016 Telepensjonistene Hamar

Årsberetning for 2016

Styret for 2016 har bestått av:

Leder                    Ingen kandidat til ledervervet.

Nestleder                                             Arild Gundersen

Sekretær                                              Gerd Astrid Stenberg

Kasserer                                               Dagrun Nordbø Jørdre

Styremedlem                                      Randi Vatne Nordvi

Varamedlem                                      Olav Flesvik

IT-kontakt/Hjemmeside              Lisa Rustadbakken

 

Klubbleder Tynset           Grete Seim

 

Arrangementskomite
Aud Bekkevold
Anne May Brattrud Andersen
Anne Lise Sæther
Varamedlem  Ingrid Karila

Revisor
Aud Bekkevold
Arnfinn Hongseth
Varamedlem Egil Jordhøy

Kontakt for Telemuseet Kåre Garmager
Varamedlem                     Arild Gundersen

Valgkomite
Marit Kristiansen
Ruth Brimi Kvarstad
Kirsti Solbakken
Varamedlem         Anne Lise Sæther

Medlemsutvikling.
Medlemstallet pr. 31.12.15 var 80 betalende. Pr. 31.12.16 er det 78 betalende medlemmer.
Vi har ett æresmedlem, Jon Kroken.
En av våre medlemmer har gått bort dette året, Ida M. Johnsen.
Vi ønsker oss flere medlemmer. Det er vanskelig å finne noen til å ta på seg oppgaver.

 

Styremøter.                Fra 15.02.16 til og med 23.01.17 er det holdt 10 styremøter.

Medlemsmøter.
Januar.
Hans Ødegård kom og fortalte oss om noe av alt som foregår oppe i Stjernehimmelen.
18 medlemmer hadde tatt vegen til Sælid denne kvelden.

Mars.
Per Krokan fortalte oss om livet på Svalbard og viste oss flotte lysbilder.
Denne kvelden var vi i Frivillighetssentralen i Hamar, det ble trangt denne kvelden.
35 hadde funnet vegen, de ble ikke skuffet. En fin kveld.

April.
Trine Pettersen fra eldrerådet i Hamar fortalte oss om den nye avdelingen på Finsal.
Jon Kroken refererte fra møte i Eldrerådet. Det skal bli jevnlige samordningsmøter i kommunen.
Kåre Garmager fortalte at Telemuseet i Vang skulle fjernes. Bjørn Monsbakken som har   Ådalsbruk Motormuseum vil gjerne lage et Telemuseum hos seg, men kunne ikke ta imot
noe før til høsten. (Det ble åpnet i Desember.)  16 var tilstede denne kvelden.

Oktober.
Medlemsmøte på Hamar Brannstasjon.  Terje Bjørnstad ga oss mange tips for å
unngå brann i hjemmet. Hamar har et veldig godt brannvesen, de har sovende vakt.
Driver med resursredning og er av de billigste brannvesene i landet i forhold til befolkningen.
Denne kvelden var det 19 som fikk lære litt om å unngå brann.

November.
Møte med mimring fra arbeidet i Televerket.
Det var mange som kunne fortelle om misfornøyde abonnenter. Noen mente de MÅTTE få telefon av diverse grunner. Det var ikke enkelt da vi hadde ventelister på flere år. Mange var ikke enig i regningene de hadde fått.
20 hadde tatt turen til Sælid.

Desember.
Julebord i Schwenckes Vinkjeller. Det ble en fin kveld med mye god mat og drikke.
Et fint sted hvor de fleste av oss ikke hadde vært før.
Vi var 27 medlemmer og venner som koste seg.

Utflukter.
Mai.
Sommertreff på Viken Musikk-Høyskole med Telepensjonistene fra Gjøvik og Lillehammer.
15 deltagere.

September.
Tur til Oscarsborg festning med kaffestopp på Olavsborg og middag på Kumlegården iDrøbak.
En vellykket tur i fint vær og mye krigshistorie.
Vi var 31, med kolleger og venner som var med på turen.

12/1-17
Første medlemsmøte i 2017 på Sælid, kommer Trond Vidar Vedum og forteller oss om fugler.

Hjemmesida vår.
Hjemmesida vår er veldig fin, Lisa Rustadbakken er flink til å følge opp med det vi foretar
oss.  Håper det er mange som går inn og ser på.

Økonomi.
Økonomien er bra, men vi ønsker oss flere som vil være med å inspirere oss og kanskje bli
inspirert i fellesskapet.

Representasjon.
Vi har 5 medlemmer som er med i Penjonisthjelpen i Hamar Kommune.

Telemuseet.
Det ble åpnet med pomp og prakt 7. Desember. Tilstede var:  3 fra Telemuseet i Oslo,
Gunhild Skoglund fra Telepensjonistene, Rådmannen i Løten, Lokalavisa i Løten.
TVØst var der dagen før og filmet. Vi vil gjøre litt ære på de som har jobbet med dette
i flere måneder.
Jon Kroken, Kåre Garmager, Arne Eikåsen, Hans Olsby og Arild Gundersen
blir æresgjester på Årsmøtet.             .

Gerd Astrid Stenberg, sekretær.