Årsberetning for 2017 Telepensjonistenes forening Hamar

Årsberetning for 2017

Styret for 2017 har bestått av:

Leder:                                  Eivind Stensrud Edvardsen

Nestleder:                          Arnfinn Hongseth

Sekretær:                           Magnhild Kalset

Kasserer:                            Dagrun Nordbø Jørdre
Styremedlem :                  Vera Westlie Furulund

IT-kontakt/hjemmeside: Lisa Rustadbakken
Varamedlem:                    Olav Flesvik

 

Klubbleder Tynset:           Grete Seim

 

Arrangementskomite:     Aud Bekkevold

Anne May Bratterud Andersen

Anne Lise Sæther

Varamedlem:                    Ingrid Karila

 

Revisorer:                         Aud Bekkevold

Anne May Bratterud Andersen

Varamedlem:                    Egil Jordhøy

 

Kontakt for Telemuseet:  Kåre Garmager

Varamedlem:                    Arild Gundersen

 

Valgkomite:                        Kirsti Solbakken

Ruth Brimi Kvarstad

Anne Lise Sæther

Varamedlem:                     Per Krokan

 

Medlemsutvikling.
Medlemstallet pr. 31.12.16 var 78 betalende medlemmer. Pr. 31.12.2017 er det 82 betalende medlemmer.  Vi har et æresmedlem.
Vi har hittil i 2018 fått 4 nye medlemmer, dette er veldig bra og vi håper på at enda flere kommer til i løpet av året.

Styremøter.
Det er i perioden 23.0.17 – 23.01.18 avholdt 8 styremøter.
Medlemsmøter/utflukter.

Mars.
Denne gang gikk turen til Motormuseet på Ådalsbruk.
Dette medlemsmøtet ble en kjempesuksess!
42 deltakere satte antakeligvis en deltakerrekord. Omvisning av Kåre Garmager i Telemuseums-avdelingen var spesielt interessant for oss Telefolk.
Resten av motormuseet bugnet av kjøretøy i forskjellig form og størrelse. Mange minner ble vekket her fra yngre dager hos de fleste. Minner fra tannlegekontoret på 40/50 tallet, legekontor, skomaker og urmaker slik det en gang var i Løten vakte både gru og glede.

Mai.
24 personer deltok på medlemsmøtet på Atlungstad Brenneri.
Vi fikk omvisning i Brenneriet av Arve Fossum. Veldig bra!
Prøvesmaking av akevitt ble det også.

Juni.
Denne dagen gikk turen med veteranbuss til Lillehammer og Maihaugen.
Her ble vi møtt av telepensjonister fra lokalforeningen på Lillehammer.
To superflinke guider tok oss med på omvisning  i de gamle husene og etterpå ble det middag. En veldig trivelig dag.

September
I september var det planlagt tur til Kistefos-museet og Søsterkirkene på Gran. På grunn av  få påmeldte  måtte vi dessverre avlyse turen.

Oktober
Ole Jacob Tomter holdt et interessant foredrag om Vangsbygda og Vang kirke for 16 fremmøtte medlemmer denne kvelden.
Han fortalte en tusenårig historie om Vang, om hvordan standsforskjellene var, forskjellige verdier på kvinner og menn, kirka sin historie både den gamle som brant ned i 1804 og den vi har i dag som ble innviet i 1810.
Presten Abraham Pihl var arkitekt og prosjektleder for bygging av denne kirka.
Han var en tusenkunstner med kunnskap om det meste.

Stor takk til Aud og Anders som i fravær av nesten hele styret og komiteen, tok hele møtet «på strak arm».

November
Dette medlemsmøtet hadde fokus på IT og bilder gjennom de siste årene.
Lisa ga oss en nyttig info om websida «telepensjonistene.no» og den lukkede Facebookgruppa «Hamar Telepensjonistene». Torild viste bilder som hun har tatt på fellesturer, medlemsmøter, julebord, årsmøter og av æresmedlemmer de siste 9 årene.
21 medlemmer var møtt opp og hadde det trivelig sammen.

Desember
Også i år ble julebordet holdt på Schwenckes vinkjeller. Det ble servert god mat og godt drikke og 28 deltakere bidro til at dette ble en hyggelig kveld i et veldig trivelig lokale.

Vi er også blitt invitert på 2 dagers tur til Røros sammen med Telepensjonistene på Lillehammer. Her var det dessverre ingen fra vår forening som meldte seg på.

Telepensjonistene fikk også invitasjon til Vang Sangforening sitt 100års jubileum
« Hanna og Mathias» – En teaterkonsert av Tor Karseth. Flere fra forening var tilstede der.

Økonomien
Økonomien er god.  Flere medlemmer gir mere penger i kassa og mulighet for flere aktiviteter.

 

Representasjon.
5 medlemmer fra lokalforeningen er med i Pensjonisthjelpen i Hamar Kommune.

Styret

Magnhild Kalset (sekretær)