Årsberetning og landsmøte protokoller

ÅRSBERETNINGER

Årsberetningene for Telepensjonistenes Landsforbund for de siste årene kan lastes ned ved å klikke på lenkene nedenfor.

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Årsrapport 2013

Årsrapport 2012

 

PROTOKOLLER FRA LANDSMØTER

Protokollene fra de siste landsmøtene kan lastes ned ved å klikke på lenkene nedenfor. Det holdes landsmøte hvert annet år.

Protokoll Landsmøtet 2021

Protokoll Landsmøtet 2019

Protokoll Landsmøtet 2017

Protokoll Landsmøtet 2015

Protokoll Landsmøtet 2013