Årsberetninger

Årsberetning for 2016

ARE-TPlogo

Telepensjonistene Arendal

Arendal

 

Årsmelding 2016.

Årsmøtet 27.1.016 valgte følgende styre:

 

Leder Finn Egil Halvorsen Velges for 1 år.
Nestleder Bernt E. Taraldsen Ikke på valg.  1 år igjen.
Sekretær Ivar Nygård Gjenvelges for 1 år.
Kasserer Villy Berli Ikke på valg. 1 år igjen.
Styremedlem Oddbjørg Olsen Ikke på valg. 1 år igjen.
Styremedlem Borghild Kleiven Gjenvelges for 2 år.
Styremedlem Grete Larsen Gjenvelges for 2 år.
Varamedlem Ingebjørg Johnsson Gjenvelges for 2 år.
Revisor Tor  Emil Pettersen Ikke på valg. 1 år igjen.
Valgkomite: Ingebjørg Johnsson Gjenvalgt  for 1 år.
Bernt E. Taraldsen Gjenvalgt for 1 år.
Bjørg Lunden Ikke på valg. 1 år igjen.

 

 

I 2016 er det holdt 4 styremøter og 9 medlemsmøter.

11/2 var vi på Vitenbiten kafe og på omvining på Vitensenteret.

25/2. Foredrag av pensjonert sjøkaptein Leif Sell.

31/3. Foredrag av pensjonert lektor A. Raaum.

12/4.  På Kilden i Kristiansand. «Andrew Sisters», lunsj på Pider Ro.

12/5. Rusletur Hove.

3/6. Osl0tur med minibuss. Linne hotell. Fornebu og Operaen.

16/6- Sommeravslutning på Bjellandstrand.

30/8. Orientering om «Seniornett» ved Jan Vatne m.fl.

13/9  Kilden, Kristiansand. Ivar Bøksle, sørlandsviser.

13/10. Omvisning i Dypvåg kirke. Lunsj på Bokhotellet på Gjeving.

15/11- Galleri Fløystad.

13/12. Julelunsj på Frikirken. Underholdning Bendixen og Ellefsen. Foredrag Stein Gauslå.
Telepensjonistene Kristiansand var invitert, og 13 personer derfra var til stede.

 

 

Medlemsutvikling.             

Antall medlemmer  pr  31/12 2015:                         46, herav  2 med kontingentfritak.

Antall medlemmer pr 31/12 2016:                           40, herav  3 med kontingentfritak.

Det var 3 utmeldte og 4 døde i 2016. Ett nytt medlem.

 

Økonomi

 

Saldo i Sparekassen pr 31/12 2016:  kr 46.207,07.

 

Styret.