Årsberetninger

Årsberetning for 2017

Telepensjonistene Arendal.

Årsmelding 2017.

 

Årsmøtet 31/1-2017 valgte følgende styre:

Leder                    Finn Egil Halvorsen                                       Gjenvelges for 1 år.

N.leder                 Bernt E. Taraldsen                                         Gjenvelges for 2 år

Sekr.                     Ivar Nygård                                                       Gjenvelges for 2 år.

Kass.                     Villy Berli                                                          Gjenvelges for 2 år

Styrem.               Oddbjørg Olsen                                              Gjenvelges for 2 år

Styrem.               Borghild Kleiven                                            Ikke på valg. 1 år igjen

Styrem.               Grete Larsen                                                    ikke på valg.1 år igjen

Vara                      Ingebjørg Johnsson                                       ikke på valg. 1 år igjen

Revisor                 Tor Emil Pettersen                                        Gjenvelges for 1 år

 

Valgkomite.

Ingebjørg Johnsson                                                                      Gjenvalgt for 1 år

Bernt E. Taraldsen                                                                         Gjenvalgt for 1 år

Bjørg Lunden                                                                                   Gjenvalgt for 1 år

 

I 2017 er det holdt 4 styremøter og 8 medlemsmøter.

14.2. var vi på Vitenbiten kafe, lunsj.

14.3. var vi på Kilden i Kr.sand. Leonard Cohens liv og sanger.Lunsj Pider Ro.

18.4- Kuben Arendal. Utstilling Bankkrakket 1886. Lunsj.

16.5. Tromøy kirke.Omvisning. Lunsj Hovestua.

6– 7.6- Tur minibuss. Telemarkskanalen, Ulefoss Hovedgård, Rjukan, Vemork.

20.6. Sommeravslutning Bjellandstrand Gård.

 

5.9. Kilden Krs.sand. Vera Lynn. Lunsj på ”Kast Loss”.

19.9. Hegdekjær Historiske Museum, Grimstad. Middag Vertshuset.

3.– 12.10. Med Dag Aasbø til Mallorca.

14.11. Kafe Vitenbiten, Barbu.

7.12. Julelunsj på Frikirken. 6 gjester fra pensjonistforeningen i Kr.sand.

                Nina Irslinger underholdt med programmet: Norge er et vakkert land.

 

Medlemsutvikling:

Antall medlemmer pr 31.12.2016:                          42 herav 2 med kontingentfritak.

Antall medlemmer pr 31.12.2017:                          44 herav 3 med kontingentfritak.

 

Det var 5 innmeldte og 3 døde i 2017.

 

Økonomi:

Saldo i Arendal og Omegn Sparekasse pr 31.12.2017: kr 71.811,16.

 

Styret.