Årsberetninger

Årsberetning for 2018

Telepensjonistene Arendal

 

Årsmelding 2018.

 

 1. Tillitsvalgte

Årsmøtet 30/1 2018 valgte følgende styre:

Leder             Finn Egil Halvorsen                       Gjenvelges for 2 år.

N.leder          Bernt Egil Taraldsen                     Ikke på valg. 1 år igjen.

Sekr.              Ivar Nygård                                                «         1 år igjen

Kass.              Villy Berli                                                     «         1 år igjen

Styremedl.   Oddbjørg Olsen                                        «           1 år igjen

«         Borghild Kleiven                            Gjenvelges for 2 år.

«         Grete Larsen                                              «             2 år.

Varamedl.    Ingebjørg Johnsson                                  «              2 år.

Revisor          Tor Emil Pettersen                                    «               1 år

 

 

Valgkomite:

 

Magnar Svenningsen                                          Velges for 1 år.

Bernt Egil Taraldsen                                 Gjenvelges for     1 år

Bjørg Lunden                                                         «                  1 år

Kandidatene ble enstemmig valgt.

 

 1. Styreaktiviteter

Det har vært holdt 4 styremøter i 2018.

Det viktigste styret har gjort er å forberede og tilrettelegge for medlemsmøter, turer og andre aktiviteter. Det er innhentet tilbud på datakurs og iverksatt dette.

Medlemmene informeres via e-mail, sms og post.

Styreleder deltok på Telepensjonistenes ledermøte på Gardermoen.

Leder og nestleder har deltatt i Arendal kommunes Eldreråd som henholdsvis representant og vara.

Foreningen er nå registrert i Brønnøysundregisteret.

Datasystemet StyreWeb – medlemsregister er innført.

 

 1. Utvalgsaktiviteter

Ingen utvalg har vært i funksjon.

 

 1. Medlemsaktiviteter

Medlemsmøter

Det har vært holdt 8 medlemsmøter samt årsmøte, sommeravslutning og julemiddag – tilsammen 11 sammenkomster.

Antall på medlemsmøtene har variert fra 8 til 18 personer. Alle møter har vært i Telenors lokaler i Nygata, hvor vi disponerer messa.

27/11 hadde vi besøk av nestleder i landsstyret, Ulf Rathe.

På 2 av medlemsmøtene har vi hatt quiz-konkurranse.

 

Turer/reiser

 1. mars. Kristiansand, Kilden. Bente Børsum. Fortelling om min mor. 12 deltakere.
 2. mai. Dømmesmoen Hagebruksmuseum, Grimstad. 11 stk. med.

26.-27. juni. Lillehammer via Gjøvik. Skibladner. 9 stk.

 1. sept. Brattekleiv Museum. Antall 12.
 2. sept. – 21. sept. Sør-England med Dag Aasbø. Antall: 7.
 3. okt. Torbjørnsbu Gruver og Bommullsfabrikken Galleri. Antall 8.
 4. nov. Kristiansand. Kilden. En gammel benk i hagen. Antall 12.

Andre arrangementer for medlemmene

 1. juni. Bjellandstrand. Sommeravslutning. Antall 21 stk.
 2. des. Julemiddag Frikirken. Antall 33, derav 7 fra lokalforeningen i Kr.sand. Her var det underholdning av Nina Irslinger med lysbilder fra hennes reise i Andalucia, ledsaget av spansk musikk, som hun fremførte på piano.

I november har7 medlemmer gått på datakurs i regi av Arendal Seniornett.

 

 1. Medlemsutvikling

Antall pr 31/12 2018:                  40

Antall betalt kont.                         37

Hvor mange gått ut:                     3

Hvor mange nye:                          0

 

 

 

 

 1. Økonomi

Bankinskudd pr 31/12 2018:                kr 45.713,27

Det er bokført et betydelig underskudd i årets regnskap, noe som bl.a. kan forklares med at juleavslutningen i 2017 først ble ført i 2018 gr. sen fakturering. Det påløp også ekstraordinære kostnader i forbindelse med sommerturen og innleid minibuss, og det er kostnadsført utgifter til datakurs i november.