Årsberetninger

Årsberetninger

Årsberetning for 2019

 

Telepensjonistene Arendal

 

Årsmelding 2019.

 

Årsmøtet 29.01 2019 valgte følgende styre:

 

Leder                                   Finn Egil Halvorsen                                         Ikke på valg

N.leder                                Bernt Egil Taraldsen                                       Gjenv. For 2 år

Sekr.                                    Ivar Nygård                                                        Gjenv. For 1 år

Kass.                                    Villy Berli                                                            Gjenv. For 2 år

Styremedl.                           Oddbjørg Olsen                                                Gjenv. For 2 år

«                             Borghild Kleiven                                               Ikke på valg

«                             Grete Larsen                                                      Ikke på valg

Varamedl.                          Ingebjørg Johnsson                                          Ikke på valg

 

Revisor                                 Tor Emil Pettersen                                         Gjenv. For 1 år

 

 

Valgkomite:

 

Magnar  Svenningsen                                                   Gjenvelges for 1 år

Bernt Egil Taraldsen                                                      Gjenvelges for 1 år

Bjørg Lunden                                                                   Gjenvelges for 1 år

 

Kandidatene ble enstemmig valgt.

 

 

  1. Styreaktiviteter:

Det har vært holdt 4 styremøter i 2019.

 

Styrets viktigste oppgaver er å forberede og tilrettelegge for medlemsmøter, turer og andre aktiviteter.

 

Medlemmende informeres via e-mail, sms og post.

 

Leder og nestleder har deltatt i Arendal kommunes Eldreråd som henholdsvis representant og vara.

 

 

  1. Utvalgsaktiviteter.

Ingen utvalg har vært i funksjon.

 

 

  1. Medlemsaktiviteter

Det har vært holdt 7 medlemsmøter samt årsmøte, sommeravslutning og   julemiddag , tilsammen 10 sammenkomster.

Antall på medlemsmøtene har variert  fra 11 til 17 personer.Alle møter har vært i Telenors lokaler i Nygata, hvor vi disponerer messa.

På 2 av møtene hadde vi Quiz-konkurranse.

Småturer/reiser/Kafebesøk.

12.2. Kafebesøk Vitenbiten

5.3. Tur til Kilden, Kr.sand. Bente Børsum                                      10 stk

26.3. Kafebesøk Vitenbiten pluss Fredensborgutstilling Kuben.      9 stk.

9.4. – 15.4. Blomstringstur Holland med Dag Aasbø.                     9 stk.

13.5. Tur til Staubø Kultursenter                                                      14 stk

11.6. Sommeravslutning Bjellandstrand                                          19 stk

18.6. – 19.6. Tur til Oslo (Stortinget) og Fredrikstad                    14 stk

10.9. Tur til Nes Jernverksmuseum                                                  17 stk

15.10. Tur til Gjeving Lingard skuteminne                                       14 stk

19.11. Kilden, Kr.sand, konsert                                                         12 stk

12.12. Julemiddag Frikirken                                                             26 stk pluss

8 stk fra Kristiansand Telepensj.forening.

 

Underholdning av Moltumyr.(Sang, guitar, prat)

 

  1. Medlemsutvikling.

Pr 31/12 2019 har vi 31 medlemmer.

  1. Økonomi.

 

Bankinnskudd pr 31.12.2019:  kr 46 775,20.