Årsberetninger

Årsberetning for 2020

Telepensjonistene Arendal

Årsberetning 2020

Tillitsvalgte

Årsmøtet 28. januar 2020 valgte følgende styre:

Leder Finn Egil Halvorsen                            Gjenvalgt for 2 år.
N.leder Bernt Egil Taraldsen                        Ikke på valg, 1 år igjen
Sekretær Magnar Svenningsen                    Valgt for 2 År
Kasserer Villy Berli                                         Gjenvalgt for 2 år
Styremedl. Oddbjørg Olsen                           Ikke på valg, 1 år igjen
« Borghild Kleiven                                           Gjenvalgt for 2 år
« Bjørg Lunden                                                 Valgt f or 2 år

Varamedl. Ingebjørg Jonsson                        Gjenvalgt for 1 år
« Grete Larsen                                                   Valgt for 1 år

Revisor Tor Emil Pettersen                            Gjenvalgt for 1 år

Valgkomite:      Grete Larsen                          Valgt for 1 år
«                          Olav Bie                                  Valgt for 1 år
«                          Bjørg Lunden                        Gjenvalgt for 1 år

Alle valg enstemmig godkjent.

Styreaktiviteter

Det har vært holdt 2 styremøter, 1 med gammelt styre og 1 med det nye. Det var 4 planlagt, men 2 ble avlyst pga korona.

Styrets viktigste oppgaver er å forberede og tilrettelegge for medlemsmøter og andre aktiviteter.

Medlemmene informeres via e-mail, sms og post.

Leder og nestleder har deltatt i Arendal kommunes Eldreråd som henholdsvis representant og vara.

Utvalgsaktiviteter.

Ingen utvalg har vært i funksjon.

Medlemsaktiviteter.

Det var planlagt 8 medlemsmøter i Messa på Telehuset, men 5 av disse ble avlyst pga korona. Ett møte hadde bare 6 deltakere pga dårlig vær, på de to siste var det 9 og 10 deltakere. På møtet 27.10 hadde Jorunn Quiz, ellers hadde vi årsmøte med 13 deltakere og sommeravslutning på Bjellandstrand Gård med 19 deltakere.

Av andre aktiviteter hadde vi; Planlagt/gjennomført/avlyst.

18.02 Tur til Kilden, konsertsal med Arve Tellefsen, og etterpå hadde vi middag på Horisonten. 12 deltakere

17.03 Omvisning på Telenor Maritime. Avlyst

14.04 Tur til Lyngdal laksesenter. Avlyst

12.05 Rusletur Hove + lunsj på Canvas Avlyst

11-16.06 «Sommer i Tyrol» m/Dag Aasbø Avlyst

15.09 Lunsj på Canvas Hove + Rusletur 15 deltakere

13.10 Kafèbesøk + Museumsbesøk Kilden 10 deltakere

10.11 Seniorklubb Kilden, sølvstrupene synger Avlyst

10.12 Julemiddag på Frikirken Avlyst

Medlemsutvikling

Pr. 31.12.2020 har vi 29 medlemmer.

Økonomi

Bankinnskudd pr. 31.12.2020 Kr. 53.647,00

Overskudd 2020 var Kr. 6.872,00

Skrevet av sekretær Magnar Svenningsen