Årsberetninger

Årsberetning for 2021

Telepensjonistene Arendal

Årsberetning 2021

Årsmøtet 23. februar valgte følgende styre:

Leder                   Finn Egil Halvorsen

Nest leder          Bernt Egil Taraldsen

Sekretær            Magnar Svenningsen

Kasserer             Villy Berli

Styremedlem    Oddbjørg Olsen

«             Borghild Kleiven

«             Bjørg Lunden

Varamedlem     Ingebjørg Johnson

«             Grete Larsen

 

Revisor               Tor Emil Pettersen

 

Valgkomite:       Olav Bie

«             Grete Larsen

«             Bjørg Lunden

 

Det har vært avholdt 3 styremøter, det var planlagt 4, men ett ble avlyst pga. korona.

Styrets viktigste oppgaver er å forberede og tilrettelegge for medlemsmøter og andre aktiviteter.

Medlemmene informeres via e-mail, sms og post.

 

Styreleder har deltatt i Arendal kommunes Eldreråd.

Styreleder deltok på digitalt landsmøte 14. april.

 

Ingen utvalg har vært i funksjon.

 

Dette året har også blitt preget av koronaen og mange møter og aktiviteter er blitt avlyst, tabellen under viser planlagte ting og hva som er gjennomført og eller avlyst.

 

Dato:                   Klokke                 Møtested                          Aktivitet.

 1. februar 1630-1830                                              Årsmøte, ble gjennomført digitalt.
 2. mars 1200                                              Eventuell aktivitet avlyst.
 3. mars 1630-1830 Messa Nygata                  Medlemsmøte, avlyst
 4. april 1200                                              Eventuell aktivitet avlyst.
 5. april 1630-1830 Messa Nygata                  Medlemsmøte, avlyst.
 6. mai 1100                Strømsbu bedehus               Rusletur Hove

1230                                                                 Lunsj Canvas Hove,    15 stk.

 1. mai 1630-1830 Messa Nygata                  Medlemsmøte                 11 stk.
 2. mai 1830 –                Messa Nygata                  Styremøte
 3. juni Sommeravslutningen var lunsj på Strand Hotell, vellykket. 21 stk.

 

 1. august 1630-1830 Messa Nygata                  Medlemsmøte                 11 stk.
 2. september 1200                Vandring Tyholmen og lunsj på Gørr god mat             14 stk.
 3. september 1639-1830               Messa Nygata                  Medlemsmøte                 8 stk.
 4. oktober 1200                Strømsbu bedehus              Reiste til teknisk museum på Gjærvoldsøy hos Ragnar Tellefsen  og Lunsj på Gørr god mat               9 stk.
 5. oktober 1630-1830 Messa Nygata                             Medlemsmøte                              6 stk.
 6. november 1230                Telenor Maritime               Orientering og kaffe.              11 stk.
 7. november 1630-1830 Messa Nygata                              Avlyst
 8. November 1830                Messa Nygata                              Styremøte avlyst
 9. desember 1200                Frikirken                              Julemiddag avlyst

 

På medlemsmøtene har vi servering med smørbrød og etterpå utlodning av plantene som bordene er pyntet med, noen ganger er det Quiz.

 

Sak 5.    Medlemsutvikling

Pr. 31.12.2021 har vi 30 medlemmer.

Sak 6,    Økonomi.

Bankinnskudd pr. 31.12.2021 Kr. 59.020,71

Overskudd 2021var Kr. 5.373,25

Skrevet av sekretær Magnar Svenningsen