ÅRSKALENDER 2012/13

Rev. årskalender for 2012/2013

 

ÅRSKALENDER 2012/2013.            HAMAR.

12. april 2012 kl. 1800.          Medlemsmøte.
                                              Forreningssaker, foredrag, underholdning.
     Bervertning og utlodning.

14. mai 2012.                           Besøk på Kirsten Flagstadmuseet.
Besøk på Kirsten Flagstadmuseet. Omvisning med guide og servering. Egen innbydelse sendes ut. Påmelding.

14. juni 2012.    Sommeravslutning.
Sommeravslutning mat og underholdning på Fiskehytta, Jessnes.  
     Egen innbydelse sendes ut. Påmelding.

6. september 2012.               Tur.
Busstur til tatermuseet og Gransjøberget seter. Omvisning på tatermuseet med guide, servering. Middag på Gransjøberget seter.
Egen innbydelse sendes ut. Påmelding.

11. oktober 2012 kl. 1800.  Medlemsmøte.
     Forreningssaker, foredrag, underholdning.
     Bervertning og utlodning.

 8. november 2012 kl. 1800.            Medlemsmøte.
     Forreningssaker, foredrag, underholdning.
     Bervertning og utlodning.

 13. desember 2012.                        Julebord. Jernbanesamfunnet, Hamar.
     Egen innbydelse sendes ut. Påmelding.

10. januar 2013 kl. 1800.  Medlemsmøte.     
     Forreningssaker, foredrag, underholdning.
     Bervertning og utlodning.

14. februar 2013 kl. 1800.  Årsmøte. Jernbanesamfunnet, Hamar
     Årsmøtesaker. Underholdning. Bevertning. Egen       innbydelse sendes. Påmelding. 

MØTEDAG ANDRE TORSDAG I MÅNEDEN. Møtestart er kl. 1800. Medlemsmøter holdes i kantina på Fredvang, Hamar, hvis denne er opptatt flyttes møtene til kantina på
 Sælid. Alle møter kunngjøres på HA-tavla. Til turer, julebord og årsmøte innbyes det med eget brev.
            
      TYNSET.
Treff med kaffe og sosialt samvær hver lørdag formiddag  kl. 1130 på Kulturhuset.

13. desember 2012 kl. 1800.  Julebord. (Sted bestemmes senere).
     Julebord, underholdning.