ÅRSKALENDER 2014/2015

VÅRE MEDLEMSMØTER HOLDES PÅ KANTINA PÅ SÆLID ANDRE TORSDAGEN I MÅNEDEN KL 1800.

 

 

13.MARS 2014 KL. 1800.       Medlemsmøte. Foreningssaker,foredrag,

                                               underholdning, bevertning og utlodning.

 

10. APRIL 2014 Kl. 1800.       Medlemsmøte, vanlig møteprogram.

   

8.   MAI 2014                         Dagstur med felles transport.
                                              Egen innbydelse sendes ut.
   Påmelding.

 

12. JUNI 2014.                       Sommeravslutning.Egen innbydelse sendes ut.

                                               Påmelding.11.SEPTEMBER 2014.         Dagstur med felles transport.
                                              Egen innbydelse sendes ut.

                                              Påmelding.

 

9. OKTOBER 2014 KL. 1800.      Medlemsmøte, vanlig møteprogram.

 

 

13.NOVEMBER 2014 KL.1800.  Medlemsmøte, vanlig møteprogram.

 

 

11.DESEMBER 2014.            Julebord. Egen innbydelse sendes ut.

                                               Påmelding.

 

 

15.JANUAR 2015. KL. 1800    Medlemsmøte, vanlig møteprogram.

 

12.FEBRUAR 2015 KL. 1800  Årsmøte. Årsmøtesaker, bevertning.
                                                Egen innkalling sendes.

                                                Påmelding.MØTEDAG ER ANDRE TORSDAG I MÅNEDEN.

         Møtestart kl. 1800.

 

Medlemsmøtene holdes i kantina på Sælid.          

Møtene kunngjøres på HA-tavla.  
 

TYNSET.

        
DESEMBER 2015    Julebord.

     Dato og sted avtales med Grete Seim.