ÅRSKALENDER 2015 / 2016

TELEPENSJONISTENE HAMAR  ÅRSKALENDER 2015/2016

 

12. MARS 2015 KL. 1800. Medlemsmøte. Foreningssaker, Underholdning, bevertning og utlodning.

9. APRIL 2015 Kl. 1800. Medlemsmøte, vanlig møteprogram.

7. MAI 2015 OBS DATO Dagstur med felles transport.

Egen innbydelse sendes ut. Påmelding.

11. JUNI 2015. Sommeravslutning.

Egen innbydelse sendes ut. Påmelding.

10. SEPTEMBER 2015. Dagstur med felles transport.

Egen innbydelse sendes ut. Påmelding.

8. OKTOBER 2015 KL. 1800. Medlemsmøte, vanlig møteprogram.

12. NOVEMBER 2015 KL. 1800. Medlemsmøte, vanlig møteprogram.

10. DESEMBER 2015. Julebord.

Egen innbydelse sendes ut. Påmelding.

14. JANUAR 2016. KL. 1800. Medlemsmøte, vanlig møteprogram.

11. FEBRUAR 2016 KL. 1800. Årsmøte. Årsmøtesaker, bevertning.

Egen innkalling sendes. Påmelding.

 

MØTEDAG ER ANDRE TORSDAG I MÅNEDEN. Møtestart kl. 1800.

Medlemsmøtene holdes i kantina på Sælid. Møtene kunngjøres på HA-tavla.

 

TYNSET.

DESEMBER 2016 Julebord.

Dato og sted avtales med Grete Seim.