ÅRSKALENDER 2024

Program for Telepensjonistenes forening Hamar 2024

Aktivitetsplan 1. halvår 2024

01. februar kl 18:00: Årsmøte på Aktiv senior, Velferden, Hamar

05. mars: Medlemsmøte på Aktiv Senior  Hamar, kl 18:00 – Orientering om tilbud på Aktiv Senior (Velferden) v/Elin Dæhlien Bøhmer

7-12. april: Seniorkabaret «Det var tider!» i Nes Kulturhus, Årnes (Dato avhengig av når vi kan få billetter)

06.juni: Felles sommeravslutning med Lillehammer/Gjøvik og Glåmdalen på Atlungstad Brenneri. Hamar er arrangør.

Styret